If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Какво е физика?

Нека помислим що е то физика и какви теми са включени в един уводен курс по физика. 

Що е то физика?

Честно казано, не е лесно да се дефинира точно що е то физика. Първо, физиката непрестанно се променя с новите открития, които правим. Новите теории не само ни дават нови отговори, а поставят и нови въпроси, които не бихме могли да формулираме и проумеем, изхождайки от предишните физични теории. Това прави физиката вълнуваща и интересна, но също така ограничава опитите ни да я дефинираме до определяне само на това, което е била, вместо това, което би могла да бъде в бъдеще.
След като изяснихме това, използването на определения все пак е полезно. Така че щом искаш определение, ще получиш. През повечето време физиците се опитват да направят следното:
  1. Да определят точно и ясно най-основните измерими характеристики на процеси и явления във вселената (например скорост, електрично поле, кинетична енергия). Исторически, и не само, търсенето на фундаментално описание на вселената винаги е било част от физиката, както можеш да видиш на снимката по-долу.
  2. Да открият връзките между тези основни измерими единици (например законите на Нютон, законът за запазване на енергията, специалната теория на относителността). Тези особености и зависимости се изразяват чрез думи, уравнения, графики, диаграми, модели и много други помощни средства. Всичко това с едничката цел да бъдат разбрани по-добре.
Изображение: Приключения във вътрешността на атома, 1948 General Electric, Джордж Роусъс (публичен домейн)
Свеждането на физиката до само две цели е огромно опростяване и скрива част от прецизната работа на физиците. Всъщност описването на сложната ни вселена с прости и едновременно с това изясняващи материята закони е основата на физиката. Затова може би не е толкова лоша идея да обясняваме работата на физиците чрез прости и ясни дефиниции.

Какво ще науча по физика с Кан Академия?

Във физиката искаме да обясним защо предметите се движат. Това обаче няма как да стане, без да знаем как да опишем движението. Така че първо ще научиш как точно да описваш движението на предметите и да го предвиждаш в някои по-специални случаи. Това ще стане чрез темите едномерно движение и двумерно движение.
Чрез способността да описваш движението ще научиш за Сили и закони на Нютон. Как идеята за различните сили помага да обясним защо предметите променят движението си.
Ще продължиш да развиваш и подобряваш уменията и знанията си за движението, като научиш, че законите за запазване са алтернативен начин да се обясни движението на даден предмет. Тези закони налагат ограничения върху промяната на системата на движение. Законът за запазване на енергия е в Работа и енергия, законът за запазване на импулса е във въздействие и импулс на тяло.
Дотогава ще се занимаваш основно с предмети, които не променят въртеливото си движение, така че в Момент, въртящ момент и момент на импулса ще научиш как да описваш и обясняваш въртеливото движение. Също така ще те запознаем и с нов закон - закона за запазване на момента на импулса.
След това ще използваме всичко, което научи досега за движението, силите и законите за запазване, за да започнем да се занимаваме с редица други феномени и нови сили. Ще научиш за течности и газове в Флуиди и Топлинни явления. В Електричество и Магнетизъм ще се запознаеш с две нови сили – електрична сила и магнитна сила. В Електронни схеми ще видиш как електричните сили карат тока да тече по електрическата верига. В Оптика ще научиш как електромагнитните вълни (т.е. светлината) се пречупва и отразява. Веднага след светлината ще научиш и за теорията на Айнщайн, т.е. за Специалната теория на относителността. И това дори не е всичко.
До края ще имаш добро разбиране за основите на физиката и математическите инструменти, които физиците използват, за да опишат и обяснят вселената. Обаче нито едно обобщение не може да обясни всичките интересни и вълнуващи страни на физиката, така че се захващай и се убеди сам/а.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.