If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Решаване на задачи за свободно падане чрез използване на кинематични формули

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Катерица изпуска жълъд върху главата на нищо неподозиращо куче. Жълъдът пада 4, comma, 0, start text, m, end text преди да стигне до кучето. Можем да пренебрегнем въздушното съпротивление.
Колко секунди е падал жълъдът?
Закръгли отговора си до две значещи цифри.
Отговори, като използваш координатна система, при която нагоре е положителната посока.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
start text, s, end text
Заседна ли?
Заседна ли?