If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Решаване на задачи за свободно падане чрез използване на кинематични формули

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Катерица изпуска жълъд върху главата на нищо неподозиращо куче. Жълъдът пада 4,0m преди да стигне до кучето. Можем да пренебрегнем въздушното съпротивление.
Колко секунди е падал жълъдът?
Закръгли отговора си до две значещи цифри.
Отговори, като използваш координатна система, при която нагоре е положителната посока.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • точна десетична дроб като 0.75
s