If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на център на масата и двуизмерни сблъсъци

Преговори ключовите концепции, уравнения и умения за центъра на масата и двуизмерните сблъсъци, включително как да разбереш движението на центъра на масата.

Основни понятия

Термин (символ)Значение
Център на масаСредна позиция на всички части на системата, претеглени по маса. Скоростта на центъра на масата на една система не се променя, ако системата е затворена.

Формули

УравнениеСимволиЗначение в думи
x, start subscript, start text, C, M, end text, end subscript, equals, start fraction, m, start subscript, 1, end subscript, x, start subscript, 1, end subscript, plus, m, start subscript, 2, end subscript, x, start subscript, 2, end subscript, plus, point, point, point, divided by, m, start subscript, 1, end subscript, plus, m, start subscript, 2, end subscript, end fractionx, start subscript, start text, C, M, end text, end subscript е центърът на масата, m, start subscript, 1, end subscript и m, start subscript, 2, end subscript са маси, а x, start subscript, 1, end subscript и x, start subscript, 2, end subscript са позициите на маситеЦентърът на масата е сборът от всяка маса по позицията ѝ, делено на общата маса

Как да намерим центъра на масата

Центърът на масата на симетрично тяло е при центъра.
Фигура 1: Център на масата за някои прости геометрични фигури (червени точки).
Центърът на масата за система от две тела с една голяма и една малка маса ще е по-близо до по-голямата маса.

Център на масата и движение

Скоростта на центъра на масата на системата не се променя, ако системата е затворена. Системата се движи така, все едно цялата маса е концентрирана в една точка.
Ако хвърлим тенис ракета, ракетата се върти около центъра на масата си. Но самият център на масата не се върти; вместо това ще поеме по параболичен път, все едно е точкова частица.
Подобно, за експлодиращо хвърлено тяло, центърът на масата ще продължи по параболична траектория. Крайното местоположение ще е претегленото разстояние между масите.

Как да анализиране импулс на тяло при двуизмерни сблъсъци

За сблъсък, при който телата се движат в 2 измерения (например x и y), импулсът на телата се запазва във всяка посока независимо, стига да няма външни сумарни сили в тази посока.
Общият импулс в посока x ще е един и същ преди и след сблъсъка.
pxi=pxfm1vxi+m2vxi=m1vxf+m2vxf\begin{aligned}p_{xi}&=p_{xf}\\ \\\\ m_1v_{xi} + m_2v_{xi} &= m_1v_{xf} + m_2v_{xf} \end{aligned}
Също така, общият импулс на телата в посока у ще е един и същ преди и след сблъсъка.
pyi=pyfm1vyi+m2vyi=m1vyf+m2vyf\begin{aligned}p_{yi}&=p_{yf}\\ \\\\ m_1v_{yi} + m_2v_{yi} &= m_1v_{yf} + m_2v_{yf} \end{aligned}

Научи повече

За по-задълбочени обяснения виж видеото ни, в което въвеждаме центъра на масата.
За да провериш разбирането си и да вникнеш в тези понятия, виж упражнението за предвиждане на движението с използване на центъра на масата.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.