If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 5: Топлинни явления

В този урок ще се научиш да определяш работата при изменение на обема на газ, да обясняваш, че вътрешната енергия може да се измени чрез работа и топлообмен, да формулираш първия принцип на термодинамиката като закон за запазване на енергията при топлинните процеси и др.
В този урок ще се научиш да определяш чрез примери от всекидневието адиабатния процес като процес, при който не се извършва топлообмен (без графики и формули), да описваш въз основа на опита изотермен, изохорен и изобарен процес, да прилагаш законите за трите изопроцеса при решаване на задачи, да описваш модела идеален газ и др.
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".