Основно съдържание
Формални дефиниции на стандартните мерни единици за електричеството: ампер, кулон, заряд на електрона и волт. Написано от Уили МакАлистър.