If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изчисляване на съпротивление, напрежение и ток чрез използване на закона на Ом

Задача

Ученик създава проста електрическа верига с един резистор със съпротивление 2R и измерва разлика в електричния потенциал ΔVмежду краищата на резистора. После ученикът заменя резистора с нов резистор със съпротивление R2 и оставя разликата в електричния потенциал същата.
Какъв е токът I2 през новата верига спрямо оригиналния ток I1?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?