If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изчисляване на съпротивление, напрежение и ток чрез използване на закона на Ом

Задача

Ученик създава проста електрическа верига с един резистор със съпротивление 2, R и измерва разлика в електричния потенциал delta, Vмежду краищата на резистора. После ученикът заменя резистора с нов резистор със съпротивление start fraction, R, divided by, 2, end fraction и оставя разликата в електричния потенциал същата.
Какъв е токът I, start subscript, 2, end subscript през новата верига спрямо оригиналния ток I, start subscript, 1, end subscript?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?