If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Посока на тока

Положителният знак за тока съответства на посоката, в която се движат положителните заряди. В металните проводници токът се пренася от отрицателно заредени електрони, така че стрелката за положителния ток сочи в противоположна посока на движението на електроните. Това е била общоприетата практика вече 270 години, откакто Бен Франклин обозначил електричните заряди със знаците + и -. Тази общоприета практика е създадена около 150 години преди откриването на електрона. Създадено от Уили МакАлистър.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В последното видео говорихме за значението на тока. Той е дефиниран като движението на количество заряд в секунда. Разгледахме една медна жица, в която електроните носят тока, и разгледахме един разтвор на сол, където и положителни, и отрицателни йони пренасят тока през тази въображаема граница, като следим колко заряда се движат. Сега трябва да поговорим за това как определяме положителния ток. Какво означава положителен ток? Ще преместя това малко нагоре. И ще стигнем до нещо, което причинява объркване. Но ще опитаме да го изясним. Положителният знак – това е общоприетата практика, която използваме. Положителният знак за тока е посоката, в която положителните заряди се движат. Това е посоката, в която се движи един положителен натриев йон. Това е посоката, в която се движи един отрицателен хлорен йон. Когато поставя положителна посока на тока, цялостната положителна посока ще е в тази посока. Това е "плюс" ток. Същото нещо важи и за една жица. Нека отново начертая жицата си. Ако начертая своята медна жица и знаем, че в нея има малки електрони и всички те се движат в тази посока. q- се движи в тази посока. И когато сложа посока за стрелката за тока, стрелката на тока сочи насам. "плюс" ток. Например ако имах 10 електрона в секунда, които се движеха в тази посока тук, щях да кажа, че токът е +10 заряда в секунда в тази посока. И се запитай: "Ако винаги електроните носят тока, защо насочваме стрелката наобратно?" Това ни връща назад в историята, към нашия приятел Бен Франклин. Бен Франклин е човекът, който направил решение и казал, че зарядът на един електрон е "минус". Когато направил това решение, никой не знаел, че имало такова нещо като електрон. Бен Франклин. Това било през 1747 година. Бен Франклин е този, който избрал "плюс" и "минус" за двата вида заряд, които съществували. Когато направил това, нямал представа – никой нямал представа – че имало такова нещо като електрон. Електронът бил открит от физик на име Джей Джей Томпсън през 1897 година. Тогава бил открит електронът. Вярваш или не, ако извадим тук... Това са 150 години. За 150 години проучване на електричеството сме успели да намерим много хубави неща, избрали сме токът да сочи в посока, противоположна на тази, в която се движат електроните в един метал. Но това не е проблем. Един от въпросите, който новите ученици често задават, е защо не променим това, така че токът да сочи насам? Защо не направим тока да се движи насам? Защо не променим посоката? Имали сме 150 години опит и сега имаме още 120 след откриването на електрона. И сме успели да се справяме с това. Избрали сме да не го променяме. Една от причините е, че иначе ще е голяма каша. Представи си, че например в САЩ решат, че шофирането в дясната страна на улицата е шофиране в грешната страна на улицата. Искаме да караме вляво. Представи си какъв хаос ще причини това. Преди да направим промяната, всеки успявал да стигне докъдето отивал и след промяната всеки ще стигне докъдето отива, но промяната ще дойде на голяма цена. Същото нещо е и при електричеството. Можем да се справим доста добре като говорим за тока, движещ се в посоката на един положителен заряд, както направихме тук, където положителният натриев йон се движеше в тази посока. Така електричеството бива проведено в тялото ти. Движението на положителния заряд не е рядко срещано. Това, накратко, е определението на тока. Поставяме граница и гледаш зарядите, които преминават във всяка посока, в която и посока да преминават, преброяваш ги и получаваш q в секунда. Това е токът.