If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Общоприета посока на тока

По определение дефинираме посоката на ток като съответна на посоката, в която би се движил един положителен заряд. Електроните (с техния отрицателен заряд) се движи в противоположна посока на стрелката за положителния ток. Създадено от Уили МакАлистър.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Когато започнем да изучаваме електричеството, трябва да получим представа за това какво е токът и какво е напрежението. В две по-ранни видеа говорих за понятията ток и напрежение и какво означават те. Когато говорихме за тока, най-лесно е да го опишем, като говорим за проводници. Да кажем, че тук имаме един меден проводник. Говорим за един меден проводник и в него има електрони. Знаем, че те имат отрицателен заряд. Ако към тях приложим напрежение, тези електрони ще се движат в някаква посока, ето така. Ако приложа "плюс" напрежение тук и "минус" напрежение тук, електроните биват отблъснати от "минус" напрежението и са привлечени към "плюс" напрежението. Това се нарича електронен ток. Като говорим за тока във връзка с това, което се случва в един проводник, е по-логично да разглеждаме тока като движението на тези електрони. Когато говорим за това, говорим специално за това, че тук има електронен ток. В същото време това, което казах в онова видео – и ще го кажа отново – е, че общоприетата практика за описването на тока е тази. Тя се нарича конвенционална посока на тока. Общоприетата практика, по която сме работили стотици години, е че токът е в посоката, в която ще се движи един положителен заряд, ако тук имаше положителен заряд. Когато говорим за ток отсега нататък, той винаги ще е конвенционалният ток и всъщност дори не е нужно повече да споменаваме "конвенционален", това е просто ток. Токът е в посоката, в която се движат положителните заряди. Ако говорим за електронен ток, тогава ще използваме думата – електронен ток. Да си припомним, когато говорихме за напрежението... Използвахме от една аналогия. Тя беше с електрони, търкалящи се надолу по един планински връх. Това е планината ни, помниш ли? Създадох батерия, или друг източник на напрежение като това, и казахме, че батерията "изпомпва" енергични електрони и после те "се търкалят" надолу по един хълм. Търкалят се надолу по хълма и се връщат в положителния полюс на батерията. Когато създаваме електрически вериги, поставяме неща на пътя на този електрон и тук създаваме електрическите си вериги. Електронният ток се движи в тази посока надолу по хълма. Посоката на конвенционалния ток, или посоката на тока, е насам. Ще преначертая веригата и батерията. Ще преобърна батерията, така че положителният полюс да е отгоре, и ще поставя електрическата си верига от тази страна, ето така. Това е веригата, която току-що създадох. Нека свържем тези вериги, ето така. Това е "плюс" страната на батерията, това е "минус" страната. "Плюс" страната или положителният полюс се чертае с дългата чертичка, а "минус" страната или отрицателният полюс се чертае с късата чертичка. Посоката на конвенционалния ток, или просто посоката на тока, е в тази посока. От положителния полюс към отрицателния полюс. Отсега нататък това имаме предвид под "ток". И знаем, че електроните са тук. Те се движат насам, ето така, но това не е проблем. Това е номенклатурата за конвенционалния ток, или просто за тока.