If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:7:07

Видео транскрипция

В предишно видео обсъдихме какво е електричен заряд. По същество, това е характеристика, която протоните и електроните притежават, поради която могат да привличат и отблъскват други протони и електрони. Наричаме това електрична сила. И, разбира се, днес сме открили много други частици, които също притежават това нещо, наречено заряд. В това видео ще разгледаме какви са символът и мерната единица за електричен заряд. Символът за електричен заряд е q. И го измерваме в единица, наречена кулон. Кулон. Обозначена с главно С. Точно както измерваме масата в килограми и измерваме височината в метри, измерваме заряда в кулони. И думата кулон е наречена на учения, френския учен Чарлз Кулон, който извършил много работа в проучването на силата между тези заредени частици. И, за да ти дам представа колко голям е един кулон, оказва се, че зарядът на един електрон или един протон е много, много малка част от един кулон. Ако разгледаш заряда на един електрон, който обикновено обозначаваме като е, оказва се, че е много малък. Да видим, записваме го като 0,00 и после толкова много нули, че не мога да запиша всички тях, ...016 и още други числа кулона. И броят на нулите тук е 18. Има 18 нули. Това ти показва колко малък е зарядът на електрона или протона. Електронът има толкова заряд, но е отрицателен. Протонът също има тази стойност на заряда, но е положителен. Те имат еднакъв заряд, но единият има положителен заряд, а другият има отрицателен заряд. И, разбира се, тъй като е толкова малко, предпочитаме да представим това в научното обозначение. Преместваме тази десетична запетая чак тук. Сега, когато го запишеш като 1,6*10 на степен – сега, да видим колко.... колко пъти сме преместили. За да преместим оттук до тук сме преместили 18 пъти и после едно допълнително преместване, 19 премествания надясно, така че ще запишем това като -19. Толкова кулона е зарядът на един електрон или един протон. Тъй като кулонът е чисто нова единица за нас ще е хубаво да получим представа колко голям е. Точно както имаме представа какво е един килограм или колко голям е един метър, ще е чудесно да имаме представа колко голям би бил един кулон. За да направим това, ето как предпочитам да мисля за това. Знаем, че зарядът на един електрон или един протон е толкова малко число. За електроните ще е отрицателно, за протоните ще е положително. Можем да се запитаме колко електрони ще изградят един кулонов заряд. Разбираш. Това ще е огромно число, понеже зарядът на един електрон е толкова малък, ще ни трябват много електрони, за да изградим един кулон. Но въпросът е колко точно. Да помислим за това. Да слезем малко надолу. И ето го въпросът. Колко електрона заедно изграждат -1 С заряд? Чудесна идея е първо да спреш видеото и да видиш дали можеш да опиташ да направиш това самостоятелно. Като използваш тази информация, първо опитай да откриеш това самостоятелно. Добре, да направим това. За да направим това, знаем, че един електрон – да запишем това – знаем, че един електрон има заряд от 1,6*10^-19 кулона. И тъй като работим с електрон, това ще е отрицателно. Но искам един кулон заряд, а не това. За да направя дясната страна един кулон ще разделя дясната страна. Нека разделим дясната страна на 1,6*10^-19. Това ще се съкрати и ще стане -1 кулон. Тук ще трябва да разделиш и лявата страна на 1,6*10^-19. От лявата страна имаме едно делено на 1,6. Нека взема калкулатора си и да видя колко ми дава това. Това ще е 1 делено на 1,6. Това ще е 0,625. Вляво ще е 0,625. Това е едно делено на 1,6. И това ще стане 10*10^+19... +19. И толкова електрона е еквивалента на заряд от -1 кулон. За да получим един кулон заряд ни трябват толкова електрони, толкова много и, разбира се, можем също да го запишем научно да е 6,25*10^18 електрона. Преместихме една нула, като взехме едно 10. Толкова много електрони, толкова голямо число, 10^18 електрона, толкова много електрони изграждат заряд от -1 кулон. И когато се запитам колко е един кулон, мисля за един кулон като равен на толкова много електрона. Взимаш толкова много електрона в едно и това представлява какво е един кулон. Така предпочитам да мисля за кулона. Да обобщим какво сме научили в това видео. Мерната единица за електричен заряд е кулон. Видяхме какви са зарядите на електроните и протоните. И видяхме колко голям е един кулон. Той е равен на толкова много електрона или протона. Понеже протоните и електроните имат една и съща стойност за заряда. Но едната е положителна, а другата е отрицателна.
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".