If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Мерна единица за електричен заряд (Кулон)

Да научим коя е мерната единица за електричен заряд (Кулон) . Създадено от Махеш Шеной.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В предишно видео обсъдихме какво е електричен заряд. По същество, това е характеристика на протоните и електроните, поради която могат да привличат и отблъскват други протони и електрони. Наричаме това електрична сила. В наши дни вече са ни известни много други частици, които също притежават това нещо, наречено заряд. В това видео ще разгледаме какви са символът и мерната единица за електричен заряд. Електричен заряд означаваме с q. Измерваме го с единица, наречена кулон. Кулон. Обозначава се е главно С. Точно както измерваме масата в килограми и височината в метри, измерваме заряда в кулони. Единицата кулон е наречена на френския учен Шарл Кулон, който има огромен принос в изучаването на силите, действащи между заредените частици. За да ти дам представа колко голям е един кулон, оказва се, че зарядът на един електрон или на един протон е много, много малка част от един кулон. Ако разгледаш заряда на един електрон, който обикновено обозначаваме като е, оказва се, че е много малък. Да видим, записваме го като 0,00... и после толкова много нули, че не мога да запиша всички тях, ...016 и още други цифри, кулона. Броят на нулите тук е 18. Има 18 нули. Това ти показва колко малък е зарядът на електрона или протона. Електронът има такъв заряд, но е отрицателен. Протоните също имат същия по големина заряд, но положителен. Тези частици имат еднакъв заряд, но едната има положителен заряд, а другата има отрицателен заряд. И, разбира се, тъй като е толкова малък, предпочитаме да го записваме със стандартен научен запис. Преместваме тази десетична запетая чак тук. Сега, когато го запишеш като 1,6*10 на степен – сега, да видим колко.... колко места сме преместили. За да преместим от тук до тук, сме преместили 18 пъти и после още едно допълнително преместване, 19 премествания надясно, така че ще запишем това като -19. Толкова кулона е зарядът на един електрон или един протон. Тъй като кулонът е съвсем нова единица за нас, ще е хубаво да получим представа колко голям е. Точно както имаме представа какво е един килограм или колко дълъг е един метър, ще е чудесно да имаме представа колко голям е един кулон. За да направим това, ето как аз предпочитам да мисля за това. Знаем, че зарядът на един електрон или на един протон е толкова малко число. За електроните ще е отрицателно, за протоните ще е положително. Можем да се запитаме колко електрони ще дадат заряд един кулон. Разбираш. Това ще е огромно число, понеже зарядът на един електрон е толкова малък, ще ни трябват много електрони, за да получим един кулон заряд. Но въпросът е колко точно. Да помислим за това. Ще слеза малко надолу. Ето го въпросът. Колко електрона заедно дават -1 С заряд? Чудесна идея е първо да спреш видеото и да видиш дали можеш да опиташ да направиш това самостоятелно. Като използваш тази информация, първо опитай да откриеш това самостоятелно. Добре, да отговорим заедно. За да направим това, знаем, че един електрон – да запишем това – знаем, че един електрон има заряд от 1,6*10^-19 кулона. И тъй като работим с електрон, това ще е отрицателно. Но искам един кулон заряд, а не това. За да направя дясната страна един кулон, ще разделя дясната страна. Нека разделим дясната страна на 1,6*10^-19. Това ще се съкрати и ще стане -1 кулон. Тук ще трябва да разделиш и лявата страна на 1,6*10^-19. От лявата страна имаме едно делено на 1,6. Ще взема калкулатора си, за да видя колко ми дава това. Това ще е 1 делено на 1,6. Това ще е 0,625. Вляво ще е 0,625. Това е едно делено на 1,6. И това ще стане 10*10^+19... +19. И толкова електрона е еквивалента на заряд от -1 кулон. За да получим един кулон заряд ни трябват толкова електрони, толкова много електрони. Разбира се, можем също да го запишем със стандартен запис – това е 6,25*10^18 електрона. Преместихме една нула, като взехме едно 10. Толкова много електрони, толкова голямо число, 10^18 електрона, толкова много електрони изграждат заряд от -1 кулон. И когато се запитам колко е един кулон, мисля за един кулон като равен на този брой електрони. Събираш този брой електрони в едно и това представлява един кулон. Така предпочитам да мисля за кулона. Да обобщим какво научихме в това видео. Мерната единица за електричен заряд е кулон. Видяхме какви са зарядите на електроните и протоните и видяхме колко голям е един кулон. Той е равен на този брой електрони или протони. Понеже протоните и електроните имат еднакъв по големина заряд. Но единият е положителен, другият е отрицателен.