If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изчисляване на отделената топлина в електрически вериги

Задача

Резистор отделя 1500, space, start text, J, end text топлина за пет минути, когато през него протича 0, comma, 20, space, start text, A, end text ток.
Какво е съпротивлението R?
Забележка: Използвай международни мерни единици, за да получиш отговора си в омове (\Omega).
R, equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
\Omega
Заседна ли?
Заседна ли?