Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Курс: Физика – 9. клас (България) > Раздел 1

Урок 3: Успоредни и последователни резистори. Електрически вериги.

Последователни резистори

Резистори, свързани "глава-към-опашка" са последователни. Еквивалентното им общо съпротивление е сборът от отделните стойности на съпротивленията им.
Компонентите са свързани последователно, ако са свързани край за край по следния начин:
Ще използваме резистори, за да покажем свойствата на последователното свързване.

Последователно свързани резистори

Резисторите са свързани последователно, когато са свързани глава-към-опашка и няма други проводници, разклоняващи се от възлите между компонентите.
На следната илюстрация R1, R2 и R3 са свързани последователно:
През последователно свързаните резистори протича еднакъв ток.
Резисторите в следната схема не са последователно свързани. Има допълнителни разклонения, които тръгват от възлите между резисторите. Ако по тези разклонения протича ток (оранжеви стрелки), тогава през R1, R2 и R3 не протича еднакъв ток.

Свойства на последователно свързаните резистори

Това е електрическа верига, в която резисторите са свързани последователно:
Източникът на напрежение Uп към веригата от последователни резистори. Напрежението Uп е постоянно, но още не знаем тока I или как Uп се разпределя между трите резистора.
Двете неща, които знаем, са:
  • Напреженията в трите резистора трябва да имат сбор, равен на Uп.
  • Токът I протича и през трите резистора.
Като знаем това, както и закона на Ом, можем да запишем следните изрази:
Uп=UR1+UR2+UR3
UR1=IR1UR2=IR2UR3=IR3
Това е достатъчно за начало. Събираме тези равенства,
Uп=IR1+IR2+IR3
Можем да изнесем пред скоби тока и да съберем съпротивленията:
Uп=I(R1+R2+R3)
Тъй като знаем стойността на Uп, можем да намерим I:
I=Uп(R1+R2+R3)
Това изглежда като закона на Ом за един резистор, като последователно свързаните съпротивления се явяват като сбор.
Извод:
При последователно свързване на резистори, общото съпротивление е равно на сбора на съпротивленията на отделните резистори.

Еквивалентен последователен резистор

Можем да си представим нов по-голям резистор, еквивалентен на сбора от последователно свързаните резистори. Еквивалентен означава, че за даено Uп през тях протича един и същ ток I.
Rпоследователно=R1+R2+R3
Можеш да чуеш разговорно следното описание: От "гледна точка" на източника на напрежение, трите последователно свързани резистора "приличат" на един голям еквивалентен резистор. Това означава, че токът I, осигуряван от източника на напрежение, е еднакъв и в двата случая.
Ако имаш няколко последователно свързани резистора, общата формула за еквивалентното последователно свързано съпротивление е:
Rпоследователно=R1+R2++RN

Напрежението се разпределя между последователно свързаните резистори

Намерихме тока I при последователно свързване, така че остана само да намерим напреженията в краищата на отделните резистори.
Ще го направим, като приложим закона на Ом за отделните резистори:
UR1=IR1UR2=IR2UR3=IR3
Това става по-интересно, ако разгледаме пример с реални стойности. Препоръчвам ти да опиташ да го решиш самостоятелно, преди да погледнеш отговора.
Пример 1
a. Какъв е токът I и какви са напреженията в трите резистора?
b. Потвърди, че сборът на отделните съпротивления е Uп.

Симетрия

Въз основа на току-що изчислените напрежения:
Задача 2
Резисторът с най-голямото съпротивление има най-голямото или най-малкото напрежение?
Избери един отговор:

Задача 3
Резисторът с най-малкото съпротивление има най-голямото или най-малкото напрежение?
Избери един отговор:

Задача 4
Резисторът с най-висок ток е ...?
Избери един отговор:

Обобщение

През последователно свързаните резистори протича еднакъв ток.
Съпротивленията на последователно свързаните резистори се сумират:
Rпоследователно=R1+R2++RN
Напрежението се разпределя между последователно свързаните резистори, като най-голямото напрежение е в най-големия резистор.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.