If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Физика – 9. клас (България) > Раздел 1

Урок 3: Успоредни и последователни резистори. Електрически вериги.

Преговор на последователни и успоредни резистори

Преговори как да намериш еквивалентното съпротивление на успоредни и последователни конфигурации от резистори. Припомни си характеристиките на тока и напрежението на последователни и успоредни конфигурации от резистори.

Основни понятия

Термин (символ)Значение
Еквивалентно съпротивление (Rекв)Общото съпротивление на конфигурация резистори.

Формули

УравнениеРазбор на символиЗначение в думи
Rs=iRiилиRs=R1+R2+Rs е еквивалентното последователно съпротивление и iRi е сборът от всички отделни съпротивления Ri.Еквивалентното последователно съпротивление е сборът от всички отделни съпротивления.
1Rp=i1Riили1Rp=1R1+1R2+Rp е еквивалентното успоредно съпротивление и i1Ri е сборът от реципрочните стойности на всички отделни съпротивления Ri.Реципрочното на еквивалентното успоредно съпротивление е сборът от реципрочните стойности на всички отделни съпротивления.

Последователни и успоредни резистори

Свойства на последователно свързан резистор

Всеки път, когато имаме повече от един резистор подред, конфигурацията се описва като последователни резистори (Фигура 1).
Фигура 1. Последователни резистори
Последователните резистори имат някои специални характеристики, които си струва да помним. Всяка конфигурация последователни резистори ще има следните свойства.
  • Един и същи ток протича през всеки резистор: I1=I2==In
  • Потенциалната разлика е разпределена между последователните резистори: ΔVs=ΔV1+ΔV2++ΔVn
  • Резисторът с най-голямо съпротивление има най-голямо напрежение.
  • Еквивалентното съпротивление Rs винаги е повече от съпротивлението на всеки отделен резистор в последователната конфигурация.

Свойства на успореден резистор

Друг възможен начин да подредим резистори в ел. верига е да имаме много резистори, разклоняващи се от един възел на веригата (Фигура 2).
Фигура 2. Успоредни резистори
Успоредните резистори също имат някои специални характеристики:
  • Токът е разпределен през резисторите : I=I1+I2++In
  • Потенциалната разлика е една и съща при успоредните резистори: ΔV1=ΔV2==ΔVn
  • Най-малкото съпротивление получава най-много ток.
  • Еквивалентното съпротивление Rp винаги е по-малко от съпротивлението на всеки резистор в успоредната конфигурация.
Помни, че не всички вериги са стриктно последователни или успоредни. Понякога могат да са комбинация от двете. Ще научим как да анализираме по-сложни вериги в следващите няколко урока.

Как да изчислим еквивалентното съпротивление

Последователните или успоредните резистори могат да бъдат заменени от единичен резистор с еквивалентно съпротивление. Тази стратегия е полезна за решаване на сложни задачи с ел. вериги, понеже ни позволява да опростим веригата.

Еквивалентно последователно съпротивление

Можем да преначертаем веригата с последователните резистори заменени от един еквивалентен резистор (Фигура 3).
Фигура 3. Заменяне на последователните резистори с еквивалентен резистор Rs.
Можем да изчислим Rs от съпротивленията на отделните последователни резистори. Ако R1=4Ω и R2=8Ω, тогава еквивалентното съпротивление е сборът на R1 и R2:
Rs=R1+R2=4Ω+8Ω=12Ω

Еквивалентно успоредно съпротивление

Можем да преначертаем верига с всички успоредни резистори заменени от един еквивалентен резистор (Фигура 4).
Фигура 4. Заменяне на успоредни резистори с един еквивалентен успореден резистор.
Можем да изчислим Rp от съпротивленията на отделните успоредни резистори. Ако R1=4Ω и R2=8Ω, тогава еквивалентното съпротивление Rp е:
1Rp=1R1+1R2=14Ω+18Ω=28Ω+18Ω1Rp=38Ω
Тук трябва да внимаваме. Много хора правят грешка тук: 38 все още не е еквивалентното успоредно съпротивление Rp, а e реципрочното. За да намерим Rp, трябва да намерим реципрочното на двете страни:
(1Rp)1=(38Ω)1Rp=83Ω2,7Ω

Научи повече

За да провериш разбирането си и да усъвършенстваш тези концепции, виж упражнението за изчисляване на еквивалентно съпротивление за последователни и успоредни резистори.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.