Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Термини при електрическите вериги

Определения на термините, свързани с електрическите вериги: елемент, компонент, възел, разклонение, мрежа и контур.  Създадено от Уили МакАлистър.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В това видео ще обсъдим част от терминологията, която използваме, когато говорим за създаване на електрическите вериги. В предишни видеа ставаше дума за компонентите, или елементите, които се използват за създаване на ел. вериги. Например резистор, кондензатор и индуктор са компоненти на електрическа верига. Наричаме ги елементи. В допълнение имаме някои източници като източник на напрежение или източник на ток. Те ще са компонентите, или елементите, на една ел. верига. Ще започнем да сглобяваме тези неща в електрически вериги и ще ни трябват още няколко думи, за да разбираме това напълно. Ето някои компоненти на ел. верига, които лежат на масата, и ще ги свържем с един проводник. Например мога да свържа това с това с този жълт идеален проводник. Един идеален проводник има съпротивление от 0 и е перфекен навсякъде. Това образува "кръстовище" между тези два компонента. Това се нарича възел. Възелът е думата за "кръстовище", означава същото нещо. Това е възел. Ако свържа тези два други компонента, пак ще имам един възел, понеже имам едно "кръстовище". Напрежението навсякъде е едно и също. Това е възел. Ще разгледаме тази верига и ще идентифицираме възлите. Това е малко по-нормално изглеждаща, подредена ел. верига. Ето тук има едно "кръстовище" между един резистор и този източник на напрежение. Това е един възел. Ако дойда тук, виждам резистори, свързани чрез идеални проводници и това образува един единичен възел, ето така. Това е вторият ни възел. Долу имаме същото нещо. Виждам идеален проводник, свързващ резисторите и източника. Мога да го оцветя. Това е възел номер 3. Тази верига има три възела. Какво свързва възлите? Нещото, което свързва възлите, се нарича клон. Клон е същото като елемент. Можем да преброим клоновете, или елементите, в това. Този източник на напрежение свързва третия възел с първия възел – това е един елемент. Този резистор свързва възел едно и възел две, така че това е вторият клон. Този резистор свързва възел две и възел три, така че това е третият клон. И този резистор, с отделен ток, също свързва тези два възела, така че това е четвъртият клон. Тази верига има 4 елемента и това също означава, че има 4 клона. 4 клона. Това са клоновете и възлите. Ще преместя малко картинката, за да можем отново да направим това с малко по-сложна верига. Първото нещо, което ще направим отново, е просто да повторим процеса – ще преброим възлите. Ето едно кръстовище между резистор и източник. Ето три резистора, свързани с идеален проводник – това е вторият възел. Тук намираме още три резистора, свързани с идеален проводник – ето третия възел. Тук долу имаме кръстовище между два резистора – това е четвъртият възел. Накрая имаме този възел тук, който свързва тези четири елемента с един възел. Понякога се нарича разпределен възел, когато е "разпръснат" по цялата страница, ето така, но пак е само един възел. Тази верига има 5 възела. Ако преброим елементите, това ще ни каже колко клона имаме. Един елемент, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Седем елемента. Добре, ето ги двете ни ключови думи. Елементи и възли. Сега бързо ще отида надолу. Ето още една верига. Ще говорим за понятието единичен контур. Другото нещо, за което ще говорим, е думата токов контур. Думата единичен контур идва от мрежите за вратите или за прозорците, които спират насекомите. Ако начертая една такава мрежа – ето как изглежда. Множество пресичащи се проводници. Това малко пространство, тази малка пролука, се нарича единичен контур. Оттам идва думата. Ще намерим единичните контури на веригата ни. И гледаме – това са клоновете и единичният контур, това е вид токов контур, който запълва това единично отворено пространство. Тази верига има един, два, три единични контура. Изглежда ето така. За да начертаеш единичен контур, започваш при възел, преминаваш през елементите, докато не се върнеш обратно там, откъдето започна. Така направихме тези и те запълват отворените "прозорчета" на веригата. Тази верига има три единични контура. Единичният контур е вид токов контур. Можем да имаме и други контури. Не е нужно да са само такива, които ограждат "прозорчетата". Тази верига има други контури и ще идентифицираме някои от тях. Нека започнем при един от тези възли тук и да обиколим така. Това е един токов контур. Мога да начертая други контури тук, ще ги направя в различни цветове. Има контур, ако започна тук, мога да начертая контур през тези елементи. Накрая, ако имам зорко око, виждам, че в тази верига има още един контур. Нека започнем ето тук – и преминава по цялата обиколка. Тази верига всъщност има общо три контура, които начертах тук, плюс трите контура, които бяха единични. Тази верига има шест контура. Веригите винаги имат много контури и обикновено не говорим за тях. По-често е по-организирано и лесно да говорим колко единични контура има в една верига. Добре. Толкова за това видео. Имаме единичен контур и токов контур, говорихме за компоненти и елементи... И приключихме с понятията възли и клонове. Достатъчно. Това е новият ни речник за ел. веригите.