Основно съдържание

Раздел: Механично движение

0

Възможни точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Упражнения
Определяне на напречни и надлъжни вълниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Характеристики на надлъжни и напречни вълниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Изчисляване на скорост, честота и дължина на вълнатаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Енергия на вълната от графикиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Учи
Упражнения
Дължина на вълната и честота за звукови вълни в тръби Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Налягане и преместване на звукови вълни в тръбиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Доплеров ефект: Диаграми на фронт на вълната и текстови задачиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1000 точки за майсторство!
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".