If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Анализиране на енергия за прости хармонични осцилатори от графики

Задача

Блок от 0,2kg, прикрепен към идеална пружина, трепти хоризонтално без триене. Скоростта на блока през времето е показана по-долу.
Коя графика най-добре представя еластичната потенциална енергия на системата блок-пружина през времето?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?