If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Физика – 9. клас (България)

Преговор на Доплеровия ефект

Преговори ключови термини и умения за Доплеровия ефект, включително как да интерпретираш диаграми на фронт на вълната.

Основни понятия

ЧленЗначение
Фронт на вълнатаВъображаема повърхност, която представлява точки на нарушение на еквилибриума на средата, които вибрират в унисон, като вълничката, която се образува от хвърляне на камък във вода.
Доплеров ефектПромяна в честотата и дължината на вълната на една вълна, поради относителното движение между източника на вълната и наблюдателя.

Да разберем Доплеровия ефект като използваме диаграми за фронтовете на вълната

Звуковите вълни са надлъжни вълни, които се разпространяват сферично от източника си във всички посоки, както например от сирената на полицейската кола във фигура 1 по-долу. Разстоянието между два последователни фронта на вълната представлява дължината на вълната на звуковата вълна. Честотата на вълната може да бъде измерена чрез преброяване на броя фронтове на вълната, засечени от наблюдателя през даден период от време.
Фигура 1: Когато източникът и наблюдателя (наблюдателите) са в покой, разстоянието между фронтовете на вълните е еднакво и за двамата наблюдатели.
За източник и наблюдател които са неподвижни един спрямо друг, фронтовете на вълните са центрирани при източника през цялото време. Наблюдатели от всяка страна ще чуят честотата на звука от източника.
Когато източникът и наблюдателят се движат един спрямо друг, разстоянието между фронтовете на вълната се променя в зависимост от това къде е наблюдателят. Например, ако сирената се движи към наблюдателя вдясно, фронтовете на вълната са по-сближени за наблюдател R и по-раздалечени за наблюдател L (Фигура 2).
Фигура 2. Когато източникът и наблюдателят (наблюдателите) се движат едни спрямо други, разстоянието между фронтовете на вълната се променя в зависимост от това дали източникът и наблюдателят се приближават, или раздалечават.
Припомни си, че скоростта на вълните не се променя. Скоростта зависи само от средата, а средата не се променя. Вълните се движат с една и съща скорост, но наблюдаваната честота зависи от всяко относително движение между наблюдателя и източника.
Когато наблюдаваната честота се промени, променя се и дължината на вълната. Ако наблюдателят и източникът се движат един към друг, тогава честотата се увеличава, а дължината на вълната намалява. На фигура 2 наблюдател R вдясно вижда фронтове на вълната по-често, така че разстоянието между фронтовете на вълната (или дължината на вълната) също е намаляло.
Ако наблюдателят и източникът се отдалечават един от друг, тогава наблюдаваната честота намалява, а дължината на вълната се увеличава. Във Фигура 2 наблюдател L вляво вижда фронтове на вълната по-рядко, отколкото когато източникът е бил в покой, така че разстоянието между фронтовете на вълната се е увеличило. Тези наблюдения съвпадат с
, когато скоростта е константа.

Научи повече

За да провериш разбирането си и да овладееш тези концепции, виж упражненията тук.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.