If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Физика – 9. клас (България)

Доплеров ефект: Диаграми на фронт на вълната и текстови задачи

Задача

Тонколона в покой излъчва звук с постоянна честота f, start subscript, 0, end subscript близо до права железопътна линия. Влак А се движи към тонколоната, а влак В се отдалечава от тонколоната.
Каква е честотата f, start subscript, A, end subscript, наблюдавана от пътник на влак А, в сравнение с честотата f, start subscript, B, end subscript, наблюдавана от пътник на влак В?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?