If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:7:03

Видео транскрипция

За да различи звуците от басов барабан и нещо, което има много по-голяма честота, като звукът на крилата на пчела, пляскащи във въздуха, умът ти разчита на кохлеата, за да различи между двата различни звука. Разликата между басов барабан и крила на пчела, пляскащи във въздуха, е честотата. Барабанът има много ниска честота, докато крилата на пчела, когато се движат много бързо през въздуха, имат много висока честота. Докато информацията от биенето на басовия барабан или пляскането на крилата на пчела идва в ухото, тя евентуално стига до кохлеата. И преминахме през много детайли за преобразуването на звуковата вълна в неврален импулс от кохлеата, като този неврален импулс накрая достига до мозъка. Но сега ще навлезем в това как кохлеата различава звучите с различни честоти и как се поддържа това различаване чак до мозъка, за да може мозъкът да възприеме различни звуци. Това е познато като "слухово възприятие". Мозъкът ти трябва да може да различи звуците с различни честоти и можеш да чуеш неща от честота от 20 херца чак до честота от 20 000 херца. Това е огромен диапазон и за да различим звуци с ниски и високи честоти, мозъкът използва кохлеата и, по-специално, нещо, което е познато като базиларно настройване. Терминът "базиларно" идва от базиларната мембрана, която е в кохлеата. В кохлеата има мембрана, която съдържа множество космени клетки. И ако развием кохлеата, ако вземем кохлеата и я развием – обикновено е навита ето така – ако я развием, така че да е плоска, има различни космени клетки. Това е основата на кохлеата, а това е върхът. Основата ще е тук, върхът ще е тук. Ако я развием и погледнем кои космени клетки са били активирани при различни звуци, ще видим, че клетките в основата на кохлеата, те са активирани от много високочестотни звуци, а космените клетки на върха на кохлеата са стимулирани от много нискочестотни звуци. Нека разгледаме друга картинка, за да изясним нещата. Тази картинка ни показва развитата кохлеа. И, както споменах преди, това ще е основата на кохлеата – ще използвам по-тъмен цвят. Това ще е основата на кохлеата, а това ще е върхът на кохлеата. И космени клетки има по цялата базиларна мембрана. Тази мембрана тук е базиларната мембрана и в нея има космени клетки, има множество такива космени клетки. И космените клетки, които са по-близо до основата, отговарят на много висока честота, това е 1600 херца. А космените клетки, които са по-близо до върха, отговарят на по-ниска честота, 25 херца например. Това ще е нещо като басов барабан. И нещо с много висока честота може да е например крилата на пчела, пляскащи из въздуха. Когато звуци с вариращи честоти достигнат до ухото, те ще стимулират различни части на базиларната мембрана. Ако някой свири на басов барабан, този звук е с доста ниска честота и накрая ще стигне до ухото, ще достигне кохлеата и ще премине по тази базиларна мембрана, докато не достигне космената клетка, която е настроена към тази определена честота. Да кажем, че, например, това е честота от 100 херца. Звуковата вълна в крайна сметка кара течността в кохлеата да се движи по такъв начин, че клетките, които са много чувствителни към честота от 100 херца, което изглежда е ето тук, да бъдат активирани. И тези космени клетки ще създадат акционен потенциал и този сигнал в крайна сметка ще достигне до мозъка и ще достигне до много особена част на мозъка. Това тук е мозъкът и ако повдигнеш тази малка част от мозъка, тук има нещо, което е известно като първичен слухов кортекс (кора). И първичният слухов кортекс е тази синя област тук, а тя по същество е отговорна за приемане на цялата информация от кохлеата. И, както можеш да видиш, е разделена, подобно на това как кохлеата е разделена на различни честоти, чувствителна е на различни честоти, а така и първичният слухов кортекс също е чувствителен на звуци с различни честоти. Например това ще е част от кортекса, която приема информация от космените клетки, които са чувствителни на честота от 0,5 херца. А тази част от слуховия кортекс получава информация от космени клетки, които са чувствителни към честота от 16 херца. И причината това да е важно е, понеже мозъкът трябва да може да различи различните звуци. Ако всички космени клетки бяха чувствителни към всеки един звук, тогава когато чуеш който и да е звук, тогава всички космени клетки наведнъж ще създадат акционен потенциал и ще изпратят този огромен сигнал към мозъка, а мозъкът няма да може да различи различните звуци. Чрез наличието на базиларно настройване, мозъкът може да различи звуци с много висока честота и звуци с много ниска честота. И това предаване, това предаване на звуци с по-висока честота и звуци с по-ниска честота е познато като тонотопно обработване. И, за да обобщим, имаме звукови вълни, които навлизат в ухото, а различните звукови вълни имат различни честоти. И трябва да можем да различим различните честоти. Звуковите вълни навлизат, стигат до кохлеата и активират космени клетки в различни части на кохлеата. Ако това е много високочестотен звук, той ще активира космена клетка тук, а ако е много нискочестотен звук, той ще активира космена клетка тук. И тези космени клетки изпращат аксони и тези аксони в крайна сметка се групират заедно, за да образуват слуховия нерв. И слуховият нерв носи аксони от всяка космена клетка в кохлеата. И слуховият нерв в крайна сметка стига до мозъка и отново ще раздели нишките си и те ще достигнат до различни части на мозъка.
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".