If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:5:26

Видео транскрипция

Нека разгледаме по-отблизо кохлеата и вътрешното ухо. Нека начертая малка кохлеа. Тя е кръгла, змиеподобна структура. Но нека я развием и да я направим плоска. Ако я развием, тя изглежда ето така. Изглежда ето така. Това е изравнена кохлеа и имаш тази малка кост, за която говорехме по-рано, която се нарича стреме. Имаш тази малка кост тук, която се нарича стреме, и стремето е свързано с другите две кости и с тъпанчето. То се трепти със същата честота като звуковата вълна, която кара тъпанчето да трепти, и това стреме е свързано с тази малка овална мембрана, наречена овално прозорче и овалното прозорче е избутвано навътре и навън, докато стремето се движи напред и назад. Докато овалното прозорче бива избутвано навътре в кохлеата имаме течност. Имаме тази течност тук вътре и тя бива избутана през цялата кохлеа и после се връща обратно, и, както споменах преди, причината течността да тече в тази посока е, понеже в средата има една малка структура, която наричаме Кортиев орган. Този Кортиев огран разделя кохлеата на две и течността може да тече само в тази посока. И когато течността стигне ето тук, тук има един малък кръгъл прозорец, наречен кръгло прозорче, и кръглото прозорче бива леко избутано навън, докато течността се притиска към него. И течността тече напред-назад около този Кортиев огран. И искаме да разгледаме напречно сечение на този Кортиев орган, за да разберем какво се случва, как то превръща движението на течността в звук. Ако разгледаш едно напречно сечение, ще видиш нещо подобно. Нещо такова. Сега имаш горна мембрана и долна мембрана, а също имаш тези малки космени клетки. Имаш тези малки космени клетки с нещо в горната част, което изглежда като малка перка на акула. Имаш тези малки космени клетки и около този Кортиев орган тече течност, тече ето така, обикаля го и започва да тече насам. Докато имаме поток на течността, тя натиска надолу тази мембрана и натиска нагоре тази мембрана. Можеш да си представиш как работи този поток на течността. Докато тази мембрана бива притискана нагоре и надолу, тя кара тези малки космени клетки да се движат напред-назад. Те се движат напред-назад, те вибрират и можем да увеличим тези космени клетки и да ги разгледаме по-детайлно. Изглеждат ето така. Това е перковидно изглеждащата част, а това е клетката. Перковидно изглеждащата част се нарича космено снопче. Космено снопче. И това всъщност не са косми. Това е просто група малки ресни. Нека ги начертая малко по-големи. Ако разгледаме само косменото снопче, то ще изглежда ето така. Ще изглежда ето така и всяка от тези реснички се нарича киноцилия. Киноцилия. Множество от тези малки реснички са прикрепени една към друга и образуват космено снопче. Всяка киноцилия е свързана с друга такава чрез тази малка пружиновидна структура, наречена горна връзка. Това е малка пружиновидна структура и всяка е наречена горна връзка, свързва върховете на киноцилиите. Ако разгледаме една горна връзка – нека разгледаме върха на тази киноцилия. Ако разгледаме върха на тази коницилия, той ще изглежда ето така и имаш тази малка горна връзка, прикрепена към него. Имаш тази малка пружиновидна структура, прикрепена към върха на тази киноцилия и, всъщност, горната връзка не е директно прикрепена към киноцилията, а е прикрепена към отвора на един калиев канал. Има малък отвор тук и това е отворът на един калиев канал. Докато тези малки космени клетки, тези малки киноцилии, биват избутани напред-назад, понеже течността в кохлеата се движи, докато биват избутани напред-назад, това разтяга тази "пружина". Да кажем, че тази киноцилия бива разтегната. Извинявай, ще използваме този цвят тук. Да кажем, че киноцилията бива разтегната. Изглежда ето така. Сега бива разтеглена и, докато бива разтеглена, тя отваря този отвор. Отворът на калиевия канал се отваря – отвън има калий, който след това протича в клетката. Имаш калий, който протича в клетката, и има други малки канали, калциеви канали, които биват активирани, когато калият е вътре в тази клетка, така че сега имаш и калций, протичащ в клетката. Протичането на калий и калций навътре в клетката кара клетката да създаде акционен потенциал. Това стимулира друга клетка, позната като спираловидна ганглийна клетка, и спираловидната ганглийна клетка активира друга клетка, която е част от слуховия нерв, който после стига до мозъка. Тоест това стига до мозъка. Това се случва, когато една звукова вълна навлезе в ухото и бива преобразувана в невронен импулс от тези малки космени клетки.
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".