If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:3:08

Видео транскрипция

В това видео ще говорим за кохлеарни импланти. Кохлеарните импланти са хирургична процедура, която цели да възстанови някаква степен на чуваемост, на способността за чуване, в хора, които имат нещо, познато като сензоневрална загуба на слух. Иначе позната като неврологична глухота. Нека набързо поговорим за сензоневрална глухота. Обикновено звуковите вълни навлизат в ухото и после се движат през слуховия канал, карат тъпанчето да вибрира и тази вибрация кара тези три малки кости в средното ухо да вибрират. И в крайна сметка в кохлеата се движи течност, като това движение на течността стимулира космените клетки, които произвеждат електрически сигнал, който бива изпратен към мозъка. При хора със сензоневрална глухота това преобразуване тук не работи. Има проблем с провеждането. И това може да се лекува хирургично с нещо, познато като кохлеарен имплант. Нека запиша това. Кохлеарен имплант. И нека поговорим за кохлеарния имплант. Нека разгледаме различните компоненти на кохлеарния имплант. Тази част, която подчертавам тук, е позната като приемник. И от приемника се простира тази дълга тръбичка, която стига чак до кохлеата и се увива ето така. Тази тръбичка е позната като стимулатор. Какво прави приемникът? Той приема информация от тази структура на стената тук и това е познато като трансмитер. Трансмитер. И трансмитерът получава електрическа информация от това нещо, което сега подчертавам, което е познато като процесор на говора. Процесор на говора. Процесорът на говора получава информация от този малък отвор, който е микрофонът. Звуковите вълни навлизат, стигат до микрофона и той "взима" звуковите вълни и ги преобразува в електрически импулс, който после бива изпратен към трансмитера, който, както можеш да видиш, е извън черепа на човека. И трансмитерът изпраща тази информация към приемника, който е вътре, имплантиран е вътре в черепа на пациента. После приемникът изпраща информацията през стимулатора в кохлеата, а после кохлеата преобразува този електрически импулс в неврален импулс, който преминава по слуховия нерв и отива в мозъка, за да може тази звукова вълна да бъда обработена. И това ефективно възстановява някаква степен на чуваемост при хора с неврологична глухота.
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".