If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Функционални групи

Какво е функционална група. Някои ключови видове функционални групи, които откриваме в биологичните молекули.

Въведение

Въглеводородите, изградени изцяло от въглеродни и водородни атоми, са чудесни горива за изгаряне (такива горива включват пропан, бутан и по-голямата част от търговския бензин). Но можеш ли да изградиш един жив организъм изцяло от горива за изгаряне? Вероятно не. Всъщност повечето големи биологични молекули са изградени от много видове атоми, а не само от въглерод и водород. Тези различни атоми позволяват функционалност, която обикновено не срещаме при въглеводородите.

Функционални групи

Големите биологични молекули обикновено са съставени от въглероден гръбнак (изграден от въглеродни и водородни атоми) и някои други атоми, включително кислород, азот или сяра. Често тези допълнителни атоми се появяват в контекста на функционалните групи. Функционални групи са химични конфигурации, или модели от атоми, които показват постоянна "функция" (свойства и реактивност), без значение от точната молекула, в която се намират. Биологичните молекули могат да съдържат много различни видове и комбинации от функционални групи и определената поредица групи в една биомолекула ще засегне много от нейните свойства, включително структурата ѝ, разтворимостта ѝ и реактивността ѝ.
Някои от най-важните функционални групи в биологичните молекули са показани в таблицата по-долу. Функционалните групи могат да бъдат класифицирани като хидрофобни или хидрофилни въз основа на заряда им и поляритета им. Единствената хидрофобна група по-долу е метиловата (CHstart subscript, 3, end subscript) група, която е неполярна. Останалите шест функционални групи в таблицата имат, до различна степен, хидрофилен характер.
Един пример за силно хидрофилна група е карбоксилната група (СООН), която може да действа като киселина и да отдаде един протон, за да образува отрицателно зареден карбоксилатен йон (COOstart superscript, minus, end superscript). Карбоксилните групи често се срещат в аминокиселините, мастните киселини и други биологични молекули. Пример за по-слабо хидрофилна група е карбонилната група (С=О), незаредена, но полярна (съдържа частично положителни и частично отрицателни заряди) функционална група. Карбонилните групи се срещат в много различни биологични молекули, включително протеини, пептиди и въглехидрати.

Често срещани функционални групи в биологията

Функционална групаСтруктураСвойства
Хидроксилна
Полярна
Метилова
Неполярна
Карбонилна
Полярна
Карбоксилна
Заредена (образува (R-COOstart superscript, minus, end superscript) при рН-то на повечето биологични системи. Понеже карбоксилните групи могат да освободят Hstart superscript, plus, end superscript в разтвор, те се приемат за киселинни.
Амино
Заредена (образува R-NHstart subscript, 3, end subscript, start superscript, plus, end superscript) при рН-то на повечето биологични системи. Понеже амино групите могат да премахнат Hstart superscript, plus, end superscript от един разтвор, те се приемат за основни (алкални).
Фосфатна
Заредена (образува R-OPOstart subscript, 3, end subscript, squaredstart superscript, minus, end superscript) при рН-то на повечето биологични системи. Понеже фосфатните групи могат да освободят Hstart superscript, plus, end superscript в разтвор, те се приемат за киселинни.
Сулфхидрилна
Полярна
Таблица, модифицирана от: ОупънСтакс Биология.
В таблицата по-горе буквата R се използва, за да представи останалата част от молекулата, към която е прикрепена една функционална група. Например R може да е етилова (CHstart subscript, 2, end subscriptCHstart subscript, 3, end subscript) група, в който случай първият елемент от таблицата ще съответства на етанол. Но R може също да представлява по-голямата част от много по-голяма молекула, например един протеин. Буквата R се използва в биологията и химията, за да опрости химични структури и да подчертае най-важните части (често функционалните групи!) на една молекула.