If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Елементи на живота

Задача

Следната таблица показва относителния дял в проценти на елементите, изграждащи определена биологична молекула.
ЕлементПроцент от общото
Въглерод (C)46, percent
Азот (N)0, percent
Фосфор (P)0, percent
Кислород (O)51, percent
Сяра (S)0, percent
Водород (H)3, percent
Кое от следните твърдения най-добре описва биологичната молекула?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?