If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Взаимодействия в съобществата

Преглед на конкуренцията, хищничеството, растениеядството, мутуализма, коменсализма и паразитизма.

Ключови точки:

  • Едно екологично съобщество се състои от всички популации на всички различни видове, които живеят заедно в определена област.
  • Взаимоотношенията между различни видове в една общност се наричат междувидови взаимоотношения (или интерспецифични, като интер- означава "между").
  • Различните форми на междувидови взаимоотношения имат различни ефекти върху участниците в тях и може да бъдат положителни (+), отрицателни (-) или неутрални (0).
  • Основните форми на междувидови взаимоотношения включват конкуренция (- / -), хищничество (+/-), симбиоза, (+/ +), коменсализъм (+/-0), и паразитизъм (+/-).

Въведение

Когато направихме обиколка из екология на популацията, ние най-вече разглеждахме популации на отделни видове в изолация. В действителност, обаче, популациите на един отделен вид са рядко, ако въобще някога са, изолирани от популациите на други видове.
В повечето случаи много различни видове споделят местообитание и взаимоотношенията между тях играят важна роля в регулирането на растежа и гъстотата на популациите.
Заедно популациите на всички различни видове, които живеят заедно в една област, съставляват така нареченото екологично съобщество. Например, ако искаме да опишем екологичното съобщество на един коралов риф, трябва да вклячим популациите на всеки отделен вид организъм, които можем да намерим – от видовете корали и риби до едноклетъчните фотосинтезиращи водорасли, живеещи в коралите. За един стабилен риф това възлиза на доста много различни видове.
Изображение на коралов риф, показващо много различни видове риби и корали, живеещи заедно и взаимодействащи помежду си
Източник на изображението: Fish aquarium sea fish tank от visavietnam, публичен домейн
Еколозите, които изучават съобществата, искат да разберат какво задвижва моделите на съвместно съществуване, разнообразие и разпределение на видовете, които виждаме в природата. Основните методи за търсене на отговор на тези въпроси са чрез проучване на взаимоотношенията на различните видове в едно съобщество. Взаимоотношенията между два или повече вида се наричат междувидови взаимоотношения (или интерспецифични, където интер- означава "между").
В останалата част на тази статия ще разгледаме основните типове междувидови взаимоотношения, наблюдавани в екологичните съобщества. Ето едно кратко обобщение:
ИмеОписаниеЕфект
КонкуренцияОрганизми от два вида използват един и същ ограничен ресурс и имат отрицателно въздействие един върху друг.- / -
ХищничествоЧлен на един вид, хищник, изяжда цялото или част от тялото на член на друг вид, плячка.+ / -
Тревопасни животниСпециален случай на хищничество, при което вида-плячка е растение+ / -
СимбиозаДългосрочна тясна връзка между два вида, при която и двамата партньори печелят+ / +
КоменсализъмДългосрочна тясна връзка между два вида, в която единият печели, а другият е незасегнат+ / 0
ПаразитизъмДългосрочна близка връзка между два вида, в която единият печели, а другият се уврежда+ / -

Преглед: междувидови взаимоотношения

Междувидовите взаимоотношения могат да бъдат разделени на три основни категории: конкуренция, хищничество и симбиоза. Нека да разгледаме подробно всяка.

Конкуренция

При междувидовата конкуренция членове на два различни вида използват един и същ ограничен ресурс и следователно се конкурират за него. Конкуренцията засяга отрицателно и двамата участници (- / - взаимодействие), тъй като всеки вид би имал по-висока степен на оцеляване и размножаване, ако другия вид отсъства.
Видовете се конкурират, когато имат припокриващи се ниши, тоест, припокриващи се екологични роли и изисквания за оцеляване и размножаване. Конкуренцията може да бъде минимизирана, ако два вида с припокриващи се ниши се развият чрез естествен подбор, за да използват по-малко сходни ресурси, водейки до поделяне на ресурсите.

Хищничество

При хищничество член на един вид — хищника — изяжда част или цялото живо или живо до неотдавна тяло на друг организъм — плячката. Това взаимодействие е благодатно за хищника, но вреди на плячката (+/-взаимодействие). Хищничеството може да включва два животински вида, но то може също да включва животно или насекомо, консумиращо част от растение, специален случай на хищничество, известен като тревопасно животно.
Снимка на леопард, убиващ антилопа
Хищник в действие. Източника на изображението: Leopard—Panthera pardus—killing a young bushbuck—Tragelaphus sylvaticus от NJR ZA, CC BY-SA 3.0
Хищниците и плячката регулират взаимно динамиката на техните популации. Също така много видове в отношения хищник-плячка са развили адаптации – полезни функции, произлизащи от естествения подбор – свързани с тяхното взаимодействие. От страна на плячката това могат да са механични, химични и поведенчески защити. Някои видове имат също така предупреждаваща окраска, която сигнализира на потенциалните хищници за техните защити; други безвредни видове може да имитират тази предупреждаваща окраска.

Симбиоза

Симбиоза е общ термин за междувидови взаимоотношения, при които два вида живеят заедно в дългосрочна, близка връзка. В ежедневието ние понякога използваме термина симбиоза, имайки предвид връзка, която е благодатна и за двете страни. Обаче в жаргона на еколозите симбиоза е по-широко понятие и може да включва близки, трайни връзки с редица положителни или отрицателни ефекти върху участниците.

Мутуализъм

При мутуализъм два вида имат дългосрочно взаимодействие, което е благодатно и за двата вида (+/ + взаимодействие). Например някои видове гъбички образуват мутуалистични връзки с корените на растения. Растението може да фотосинтезира и предоставя на гъбичките фиксиран въглерод под формата на захари и други органични молекули. Гъбичката разполага с мрежа от нишковидни структури, наречени хифи, които и позволяват да улавя вода и хранителни вещества от почвата и да ги предоставя на растението.
Снимка на възрастна тения. Въз основа на линията, предоставена за мащаб, тенията изглежда дълга около 25 фута!
Кафевите структури са корените на Picea glauca, бял смърч. Белите нишки са хифите на мутуалистична гъбичка, която взаимодейства с корените. Източник на изображението: Mycorhizes от André Picard, Ph. D., CC BY-SA 3.0

Коменсализъм

При коменсализъм два вида имат дълготрайно взаимодействие, което е благодатно за единия и няма положителен или отрицателен ефект върху другия (+/0 взаимодействие). Например много от бактериите, които живеят в нашите тела, изглежда имат коменсална връзка с нас. Те са облагодетелствани чрез получаване на подслон и хранителни вещества и нямат очевиден полезен или вреден ефект върху нас.
Струва си да отбележим, че много очевидни коменсализми се оказват всъщност леко симбиозни или леко паразитни (вредни за едната страна, виж по-долу), когато ги разгледаме по-внимателно. Например биолозите откриват все повече и повече доказателства, че нашите нормални микробни обитатели играят ключова роля за здравето.

Паразитизъм

При паразитизъм два вида имат близко, трайно взаимодействие, което е благодатно за единия, паразита , и вреди на другия, гостоприемника (+/-взаимодействие).
Някои паразити причиняват познати човешки заболявания. Например, ако в червата ти живее тения, ти си гостоприемник, а тенията е паразит — ти подобряваш качеството на живот на тенията, а не обратното!
Изображение на зрял
Зряла тения. За представа за мащаба виж линията в дъното на изображението – това е доста дълга тения! Източник на изображението: Taenia saginata adult от CDC Public Health Library, публичен домейн

Обобщение на междувидовите взаимоотношения

ИмеОписаниеЕфект
КонкуренцияОрганизми от два вида използват един и същ ограничен ресурс и имат отрицателно въздействие един върху друг.- / -
ХищничествоЧлен на един вид, хищник, изяжда цялото или част от тялото на член на друг вид, плячка.+ / -
Тревопасни животниСпециален случай на хищничество, при което вида-плячка е растение+ / -
СимбиозаДългосрочна тясна връзка между два вида, при която и двамата партньори печелят+ / +
КоменсализъмДългосрочна тясна връзка между два вида, в която единият печели, а другият е незасегнат+ / 0
ПаразитизъмДългосрочна близка връзка между два вида, в която единият печели, а другият се уврежда+ / -

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.