Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Оплождане : гамети, зиготи, хаплоди и диплоиди

Как хаплоидните гамети (сперматозоиди и яйцеклетки) се комбинират, за да създадат диплоидна зигота с два чифта хромозоми. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да поговорим за това как сме били създадени. Тук виждаме сперматозоид, който прониква в яйцеклетка. Това е сперматозоидът, а това е яйцеклетката. На изображението е представен краят на едно тежко съревнование, защото този сперматозоид е един от стотиците милиони, които се надпреварват за яйцеклетката. Между двеста и триста милиона сперматозоиди се надпреварват да стигнат до яйцеклетката и този на картинката, който се слива с нея, е победителят в това тежко съревнование. Запомни, двеста-триста милиона сперматозоида се опитват да стигнат дотук, така че това наистина е важна победа и в някаква степен. Всички ние трябва да сме щастливи от това, защото сме произлезли от този едничък сперматозоид, който е спечелил състезанието и е стигнал до майчината яйцеклетка преди другите 200-300 милиона. Сперматозоидът е от баща ни, а яйцеклетката от майка ни, и двете клетки се сливат в майчиния организъм. Сега да изясним някои термини. Процесът на сливане на тези две клетки се нарича оплождане. Оплождане. При него се образува клетка, от която се раждат всички специализирани клетки в тялото ни, така че разбираш колко е важен този процес. Нека разясним различните термини и понятия, означаващи елементите в този процес. Половите клетки, с други думи, сперматозоидите и яйцеклетките, се наричат гамети. Това тук е гамета и яйцеклетката също е гамета. И броят на хромозомите на всяка гамета е наполовина на този в останалите телесни или соматични клетки. Така че единствено половите клетки, които може да се намират или в яйчниците, или в тестисите на човека, в зависимост от неговия пол, са с намален наполовина брой хромозоми. Нека обясня по-задълбочено какво точно значи това. Да разгледаме по-отблизо сперматозоида. Ще ти покажа увеличено изображение на сперматозоида, това не е точен мащаб, защото всъщност сперматозоидът е много по-малък от яйцеклетката. Но, за да добиеш представа, ще нарисувам ядрото на сперматозоида. Тъй като говорим за човешкия организъм, а предполагам, че ти си човешко същество, това най-вероятно ще ти е интересно. В ядрото има 23 хромозоми от бащата. Ще ги нарисувам: едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. И накрая 23-тата хромозома, която ще определя твоя пол. Ако наследиш от баща си Х-хромозома, ще се родиш момиче, ако наследиш от баща си Y-хромозома, ще се родиш момче. Това са двата вида хромозоми в мъжката гамета, гаметата на баща ти – сперматозоида. Така че тази гамета тук ще се слее с яйцеклетката на майка ти. Пак напомням, че мащабът не е точен. Това е яйцеклетката и сега ще нарисувам ядрото ѝ. Това е ядрото. (Рисунката не е с естествен мащаб) И от майка си също ще получиш 23 хромозоми – едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и след това ще получиш от нея една Х- хромозома за определянето на пола. Ако половите ти хромозоми са XY, ще се родиш момче. Ако половите ти хромозоми са XX, ще се родиш момиче. Това тук също е гамета. Гаметата е общият термин за сперматозоид или яйцеклетка. Какво се получава, след като тези две клетки се слеят? След сливането им се образува оплодена яйцеклетка, която се нарича зигота. Ще я нарисувам с нов цвят. Вече нямам много място, а ми се иска да събера всичко на една и съща страница, така че няма да е с правилни пропорции. Ще нарисувам и ядрото на зиготата малко по-голямо, за да се съсредоточим върху хромозомите в него. Пак напомням, че пропорцията не е точна. Сега ще нарисувам 23-те хромозоми от бащата – едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23, и още 23 хромозоми от майката. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 Това е Х-хромозомата от майката. И, както виждаш, ги нарисувах по двойки, така че имаме общо 23 хромозоми тук в сперматозоида и 23 хромозоми в яйцеклетката. Така в оплодената яйцеклетка се получават 46 хромозоми. След като вече имаш пълния набор от 46 хромозоми, тази клетка може да започне да се дели и да се обособява, за да се родиш ти. Именно тази клетка наричаме зигота. Както стана ясно, гаметите са половите клетки, които имат единичен хромозомен набор, а зиготата е клетката, която вече е готова да се обособи в истински организъм с двоен или пълен хромозомен набор. Виждаш, че тя има 46 хромозоми. Нарисувал съм ги по двойки. Те се наричат хомоложни двойки и всяка от тези двойки представлява една такава хомоложна двойка. Какво значи това? Значи, че по принцип тези две хромозми (по една от майката и от бащата) кодират същите неща, същите протеини, но го правят по различни начини и така протеините и чертите на всеки са различни. Ще го обясня много опростено: да си представим, че един от гените, наследени от баща ти, участва в кодирането на цвета на косата. Но в хромозомата, наследена от майка ти, би трябвало да има подобен ген или друг вариант на този ген, който също участва в кодирането на цвета на косата. Тоест двете хомоложни хромозоми по принцип кодират едни и същи неща. В зиготата има 46 хромозоми, тоест 23 двойки хомоложни хромозоми. Но отново отбелязвам, че това важи за човешкия организъм. При някои други видове, вместо 23 двойки хомоложни хромозоми или общо 46 хромозоми, може да има 10 двойки хомоложни хромозоми или общо 20 хромозоми. За улеснение, когато говорят за броя хромозоми на даден вид, биолозите използват термините "хаплоиден" и диплоиден". Понятието хаплоиден се отнася за намаления наполовина хромозомен набор. При хората хаплоидният набор е 23. Това е хаплоидният набор – 23. При други биологични видове той може да бъде друг. Думата хаплоид съдържа представката "хапло", която означава единичен. Представи си го: във всяка двойка има по две хромозоми, тоест се получава пълен набор от 46 хромозоми, който наричаме диплоиден. Ето тук виждаме диплоидния хромозомен набор. А по принцип, когато говорим за митоза и мейоза за даден вид за хаплоидния набор броят на хромозомите ще се означава с n, а за диплоидния набор, който е два пъти по-голям, ще се означава с 2n. Надявам се, че с това си изясни част от терминологията за оплождането, хаплоидния и диплоидния набор, зиготите и гаметите. И се надявам, че ще се почувстваш добре от това, че съществуваш, знаейки, че поне половината от хромозомите ти са победители в изключително тежка надпревара.