If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Хромозомната основа на наследствеността

Експериментите на Томас Хънт Морган. Плодовата мушица (Drosophila melanogaster) като примерна система.

Ключови точки:

  • Според хромозомната теория за унаследяването на Бовери и Сътън гените се намират на специфични места в хромозомите и поведението на хромозомите по време на мейоза може да обясни законите на Мендел за унаследяването.
  • Томас Хънт Морган, който проучвал плодовите мушици, предоставил първото силно потвърждание на хромозомната теория.
  • Морган открил мутация, която влияела на цвета на очите на мушиците. Той наблюдавал, че мутацията била унаследявана различно от мъжки и женски мушици.
  • Въз основа на модела на унаследяване Морган заключил, че генът за цвета на очите трябва да се намира в Х хромозомата.

Въведение

Къде се намират гените в клетката? Вероятно вече знаеш, че гените лежат в хромозомите. Може дори да знаеш, че гените са участъци от ДНК, които кодират конкретни протеини.
Но не винаги е било възможно да намериш тази информация в Кан Академия! Когато Грегор Мендел започнал да проучва наследствеността през 1843 г., хромозомите още не били наблюдавани под микроскоп. Едва в края на деветнайсети век с помощта на по-добри микроскопи и техники клетъчните биолози започнали да оцветяват и наблюдават субклетъчни структури, гледайки какво правят те по време на клетъчни деления (митоза и мейоза).
В крайна сметка някои учени започнали да проучват дълго игнорираните трудове на Мендел и да преоценяват модела му спрямо поведението на хромозомите. Около началото на 20-ти век биолозите започнали да правят първите ясни връзки между хромозомите, мейозата и унаследяването на гените1.

Хромозомната теория на наследствеността

Кой открил, че гените били върху хромозомите? Уолтър Сътън и Тиъдър Бовери обикновено получават признание за това откритие. Сътън, който бил американец, проучвал хромозомите и мейозата при скакалците. Бовери, който бил германец, проучвал същото нещо при морските таралежи.
През 1902 г. и 1903 г. Сътън и Бовери публикували независимот един от друг статии, предлагащи това, което днес наричаме хромозомна теория на наследствеността. Тази теория гласи, че отделните гени се намират на специфични места върху определени хромозоми и че поведението на хромозомите по време на мейозата може да обясни защо гените биват унаследявани според законите на Мендел2,3.
Снимки на Уолтър Сътън, Тиъдър Бовери и Томас Хънт Морган.
_Модифицирано от "Chromosomal theory of inheritance: Figure 1," by OpenStax College, Biology (CC BY 3.0) и от "Thomas Hunt Morgan," (public domain)._
Наблюдения, които подкрепят хромозомната теория за наследствеността, включват4:
  • Хромозомите, като гените на Мендел, се намират в съчетани (хомоложни) двойки в един организъм. И за гените, и за хромозомите един член на двойката идва от майката и един от бащата.
  • Членовете на една хомоложна двойка се разделят при мейозата, така че всеки сперматозоид или яйцеклетка получава само един хомолог. Този процес отразява разпадането на алелите в гаметите в закона на Мендел за разпадането.
  • Членовете на различни хромозомни двойки се сортират в гаметите независимо един от друг при мейоза, точно както различните гени в закона на Мендел за независимото разпределяне.
Хромозомната теория за наследствеността била предложена преди да има директно доказателство, че белезите се пренасят от хромозомите, и отначало била спорна. В крайна сметка била потвърдена чрез работата на генетика Томас Хънт Морган и учениците му, които проучвали генетичните събития при размножаването на плодовите мушици5.

Т. Х. Морган: Забавление с плодови мушици

Морган избрал плодовата мушица Drosophila melanogaster за генетичните си проучвания. Плодовите мушици не изглеждат нещо специално (в зависимост от вкуса ти за насекоми), но това се компенсира с практичност: евтини са, лесно и бързо се отглеждат. Можеш да отгледаш стотици от тях в бутилка с малко захарен сироп на дъното и много генетици все още го правят и днес!
Изображение на плодова мушица, снимана отгоре.
Изображение: "Drosophila melanogaster - top," by André Karwath (CC BY-SA 2.5).
Важните експерименти на Морган, които потвърдили хромозомната теория, започнали когато открил мутация в ген, влияещ на цвета на очите на мушиците. Тази мутация правела очите на мушицата бели, вместо с нормалния червен цвят.
Неочаквано Морган открил, че генът за цвета на очите се унаследява по различни модели от мъжките и женските мушици6. Мъжките мушици имат Х и Y хромозома (XY), докато женските мушици имат две Х хромозоми (ХХ). На Морган не му отнело дълго да осъзнае, че генът за цвета на очите бил унаследяван по същия модел като Х хромозомата.
Това може да е изненадало Морган, който бил критик на хромозомната теория7!

Унаследяване "свързано с пола"6

Какво накарало Морган да мисли, че генът за цвета на очите бил на Х хромозомата? Да разгледаме част от данните му. Първата белоока муха, която открил, била мъжка, а после, когато тази мушица била кръстосана с нормални, червенооки женски мухи, поколението F1 било от изцяло червенооки—което показало на Морган, че белият алел е рецесивен. Дотук добре, няма изненади.
Р поколение: див вид женска с червени очи, кръстосана с мъжка с бели очи.
F1 поколение: всички женски и мъжки мушици са с червени очи. Позволено е на F1 мушиците да се размножават помежду си.
F2 поколение: състои се от мушици в съотношение 2 женски с червени очи : 1 мъжка с червени очи : 1 мъжка с бели очи.
_Изображение, модифицирано от "Drosophila melanogaster," by Madboy74 (CC0/обществено достояние)._
Но после, когато мушиците от поколение F1 били кръстосани помежду си, се случило нещо странно: Всички женски мушици от поколение F2 били червенооки, докато около половината от мъжките мушици от поколението F2 били белооки. Очевидно, мъжките и женските мушици унаследявали чертата по различен начин. Всъщност те я унаследявали по същия начин като една конкретна хромозома – хромозомата Х.

Х маркира мястото

Нека да видим как унаследяването на Х хромозомата може да обясни наблюденията на Морган. По-рано казахме, че женските мушици имат ХХ генотип, а мъжките мушици имат XY генотип. Ако поставим гена за цвета на очите върху Х хромозомата (пишейки го като малък индекс, w+ за червени и w за бели), можем да използваме решетка на Пънет, за да представим първото кръстосване, осъществено от Морган:
Решетка на Пънет за чифтосване на мъжка мушица с бели очи (XwY) с див вид женска с червени очи (Xw+Xw+).
XwY
Xw+Xw+XwXw+Y
Xw+Xw+XwXw+Y
Xw+Xw - F1 женски с червени очи Xw+Y - F1 мъжки с бели очи
_Изображение, модифицирано от "Drosophila melanogaster," by Madboy74 (CC0/обществено достояние)._
Предвижданията съвпадат с F1 фенотиповете, но тази група фенотипове може също да бъде обяснена от ген, който не е на Х хромозомата, тъй като всички мушици били червенооки (без значение от пола). Така че реалният тест идва, когато F1 мушиците биват кръстосани, за да доведат до поколение F2:
Решетка на Пънет за чифтосване на F1 мъжка мушица с червени очи (Xw+Y) с хетерозиготна F1 женска с червени очи (Xw+Xw).
Xw+Y
Xw+Xw+Xw+Xw+Y
XwXw+XwXwY
Xw+Xw+, Xw+Xw - F2 женски с червени очи
XwY - F2 мъжки с бели очи
Xw+Y - F2 мъжки с бели очи
_Изображение, модифицирано от "Drosophila melanogaster," by Madboy74 (CC0/обществено достояние)._
Сега вече хромозомата Х има значение. Като използваме решетката на Пънет за гена за цвят на очите на Х хромозомата, определяме правилно, че всички женски мушици ще имат червени очи, докато половината от мъжките мушици ще имат бели очи. Мъжките мушици получават единствената си Х хромозома от майка си, която е хетерозиготна (Xw+Xw), водейки до разделяне на фенотиповете петдесет-на-петдесет.

Потвърждаване на модела

Морган направил много други експерименти, за да потвърди, че генът за цвета на очите е разположен на хромозомата Х. Той внимателно изключил алтернативните възможности (например, че е просто невъзможно да се получи белоока женска плодова мушица)6.
Събирайки в едно всичките си наблюдения, Морган заключил (правилно), че генът трябва да лежи върху, или да е много тясно свързан с, Х хромозомата7,9. Силно потвърждение на това заключение дошло по-късно от ученика на Морган Калвин Бриджис. Бриджис показал, че редките мъжки или женски мушици с неочаквани цветове на очите се получават при неуспешно разделяне на половите хромозоми по време на мейоза – което по същество е изключение, което доказва правилото10,11.
Морган открил също така мутации в други гени, които не се унаследяват свързано с пола. Днес знаем, че гените се намират и на половите, и на неполовите хромозоми във всякакви видове от плодови мушици до хора.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.