If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на родословни дървета

Основни понятия

ТерминЗначение
Родословно дървоДиаграма, която показва наличието или липсата на черта в едно семейство през поколенията
ГенотипГенетичният състав на един организъм (пр. ТТ)
ФенотипФизическите характеристики на един организъм (пр. висок)
Доминантен алелАлел, който бива фенотипно изразен за сметка на друг алел
Рецесивен алелАлел, който е изразен само при липсата на доминантен алел
Автозомна чертаЧерта, която се намира в автозома (не-полова хромозома)
Белег скачен с полаЧерта, която се намира на една от двете полови хромозоми
ХомозиготенИмащ два идентични алела за един определен ген
ХетерозиготенИмащ два различни алела за един определен ген

Родословни дървета

Родословните дървета се използват за анализиране на модела на унаследяване на определена черта в едно семейство. Родословните дървета показват наличието или липсата на черта, като тя се свързва с връзките между родителите, поколението и братята и сестрите.

Разчитане на родословно дърво

Обичайни символи и идентификатори в родословните дървета
Обичайни символи в родословното дърво.
Родословните дървета представят членовете на семейството и връзките, като използват стандартизирани символи.
Чрез анализиране на едно родословно дърво можем да определим генотиповете, да идентифицираме фенотиповете и да прогнозираме как една черта ще бъде предадена в бъдещето. Информацията от едно родословно дърво прави възможно определянето как определени алели биват унаследени: дали са доминантни, рецесивни, автозомни или скачени с пола.
За да започнем да разчитаме едно родословно дърво:
  1. Определи дали чертата е доминантна, или рецесивна. Ако чертата е доминантна, един от родителите трябва да има чертата. Доминантните черти няма да пропуснат поколение. Ако чертата е рецесивна, не е задължително някой от родителите да проявява дадения белег, тъй като може и двамата да са хетерозиготни.
  2. Определи дали диаграмата показва автозомна или половосвързана (обикновено Х-свързана) черта. Например при Х-свързаните рецесивни черти мъжете много по-често са повлияни от жените. При автозомни черти и мъжете, и жените е равновероятно да бъдат повлияни (обикновено в равни части).

Пример: Автозомна доминантна черта

Родословно дърво, което показва унаследяването на лунички през три поколения.
Диаграмата показва унаследяването на лунички в едно семейство. Алелът за лунички (F) е доминантен спрямо алела за липса на лунички (f).
На горната част на родословното дърво имаме баба (индивид I-2), която има лунички. Две от нейните три деца имат чертата (индивиди II-2 и II-5) и три от внучетата ѝ имат лунички (индивиди III-3, III-4 и III-5).

Пример: Х-свързана рецесивна черта

Родословно дърво, което показва унаследяването на цветната слепота през четири поколения.
Диаграмата показва унаследяването на цветна слепота в едно семейство. Цветната слепота е рецесивна и Х-свързана черта (Xb). Алелът за нормално зрение е доминантен и е представен от XB.
В поколение I никой родител няма чертата, но едно от децата им (II-3) има цветна слепота. Понеже има незасегнати родители, които имат засегнато поколение, може да се приеме, че чертата е рецесивна. В допълнение, чертата изглежда засяга момчетата повече от момичетата (в този случай са засегнати изключително момчета), което предполага, че чертата може да е Х-свързана.

Чести грешки и погрешни разбирания

  • Наличието на много повлияни индивиди в едно семейство не винаги означава, че чертата е доминантна. Термините доминантна и рецесивна се отнасят до начина, по който се експресира една черта, не до това колко често се проявява в едно семейство. Всъщност, въпреки че се случва рядко, една черта може да е рецесивна, но пак да се появи във всички поколения в едно родословно дърво.
  • Може не винаги да успееш да определиш генотипа на един индивид въз основа на родословно дърво. Понякога един индивид може да е или хомозиготно доминантен, или хетерозиготен за една черта. Често можем да използваме връзките между един индивид и родителите, братята, сестрите и поколенията му, за да определим генотиповете. Но не всички носители винаги биват изрично посочени в едно родословно дърво и може да не е възможно да определим това въз основа на предоставената информация.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.