If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:5:19

Родословно дърво за определяне на вероятността за проявяване на полово свързана рецесивна черта

Видео транскрипция

Казано ни е, че това родословно дърво представя наследяването на далтонизъм в рамките на три поколения. Ето я диаграмата. Прието е с квадрат да се означава мъж, а с кръг – жена. Ако фигурата е оцветена, това означава, че белегът се проявява, а в този случай той е далтонизъм. Така че Бил страда от далтонизъм. Неговият фенотип е далтонизъм, докато Бони не проявява далтонизма. Далтонизмът е свързан с рецесивен ген в Х-хромозомата. Ако Барбара очаква още едно дете, това тук е Барбара, каква е вероятността то да проявява далтонизъм? Спри видеото и виж дали можеш самостоятелно да откриеш! Сега нека работим над това заедно. Питат ни за следващото дете тук. Каква е вероятността то да бъде далтонист? И за да си помогнем, можем да се опитаме да открием генотиповете на Том и Барбара. За Том е много ясно. Той е мъж, тъй като има квадрат тук. Така че той има една Х и една Y-хромозома. А далтонизмът е свързан с рецесивен алел в Х-хромозомата. И нека разясня какво се случва. Ще използвам малко с за далтонизъм. Ще използвам главно С за доминантен алел, който не е далтонизъм, но, тъй като изглеждат много еднакво, ще пиша просто плюс за тези, които не са далтонисти, които не проявяват далтонизъм. Фенотипът на Том е с далтонизъм и той има само една Х-хромозома, с която е свързан гена на далтонизма. Тук трябва да е налице рецесивният алел. Така че това е генотипът на Том. А какво се случва с генотипа на Барбара? Знаем, че Барбара има две Х-хромозоми, тъй като е жена. И също знаем, че няма как и двете да са с малко с, защото така Барбара би проявила далтонизъм, но как можем да разберем истинския ѝ генотип? Можем да разгледаме нейните родители. Бил има същия генотип като този на Том поне относно далтонизма. Той е мъж, така че има една Х-хромозома и една Y-хромозома. И тъй като проявява далтонизъм, тази Х-хромозома трябва да има рецесивен алел за далтонизъм. Не знаем какъв е случаят при Бони. Тя е ХХ, има две Х-хромозоми. Както за Барбара, знаем, че не може и двете да имат рецесивен алел, защото така фигурката на Бони щеше да е оцветена и щеше да проявява далтонизъм. Но не знаем дали е преносител, или не е. Но нека помислим за това откъде Барбара е наследила своите хромозоми. Една от нейните Х-хромозоми идва от бащата. Другата е от майката. Ако е взела тази Х-хромозома от баща си – той има само една Х хромозома, която да даде, тази с алела за далтонизма. Ако това е от баща ѝ, трябва да съдържа алела за далтонизма тук. Знаем, че Х-хромозомата от майката няма алела за далтонизма, защото, ако беше така, то Барбара щеше да е с далтонизъм, а тя не е. Така че знаем, че това трябва да е плюс тук. Това е доминантният алел за това, че няма далтонизъм. И сега знаем генотипа и на двамата и можем да ги използваме, за да открием вариантите за техния наследник. Например, Том може да даде Х-хромозома, която има алела за далтонизъм или Y-хромозома. А Барбара, ето тук, може да допринесе с една Х-хромозома, която съдържа алела за далтонизъм или Х-хромозома, която има алел, при който няма проява на болестта. Барбара е носител. Ще нарисувам една решетка на Пънет тук. Имаме четири възможни варианта за тяхното дете и всички те са еднакво вероятни. Можеш да вземеш Х-хромозомата от Барбара, която съдържа алела за далтонизъм, и Х-хромозомата от Том, която има алела за далтонизъм. Можеш да имаш Х-хромозомата от Барбара с алела за далтонизъм и Y-хромозомата от Том. Може да имаме Х-хромозомата, при която не се проявява далтонизъм, няма алел за далтонизъм на нея, и да вземем Х-хромозомата за далтонизъм от Том. Или може да имаш Х-хромозомата, при която не се проявява далтонизъм, и Y-хромозомата от бащата. Така че има четири еднакво възможни сценария. И така, в колко от тези сценарии наследникът е далтонист? Тук имаме жена-далтонист. Тя има два рецесивни алела, така че жената ще бъде далтонист. Това е жена-носител, но тя няма да го прояви фенотипно. Това тук е мъж-далтонист, има само една Х-хромозома и има алела за далтонизъм. Това е мъж, който не е далтонист. Така че от 4 еднакво възможни изхода при два от тях наследниците ще са далтонисти. Така че има вероятност две от четири, което е 50 процента, че наследникът ще бъде далтонист.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген
AP® е регистрирана търговска марка на College Board, които не са прегледали този ресурс.