If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изкуствен отбор

Задача

Растенията Brassica rapa по листата и стъблата си имат малки космоподобни структури, наречени трихоми. Броят трихоми на едно растение е генетично определен и може да варира широко между индивидите.
Група ученици отгледали в класната си стая популация B. rapa поколение 1 и преброили броя трихоми на първото истинско листо на всяко растение (фигура 1).
Фигура 1: Разпределение на броя трихоми за растения B. rapa от поколение 1.
След това учениците използвали растенията с най-голям брой трихоми от поколение 1 като родители за следващото поколение 2. Учениците отгледали растенията B. rapa от поколение 2 и преброили броя трихоми на първото истинско листо на всяко растение (фигура 2).
Фигура 2: Разпределение на броя трихоми за растенията B. rapa от поколение 2.
После учениците използвали растенията с най-голям брой трихоми от поколение 2 като родители за третото поколение – поколение 3.
Коя от следните графики най-добре прогнозира разпределението на броя трихоми в поколение 3?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?