If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Равновесие на Харди-Вайнберг

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

При хората способността да вкусват химикала фенилтиокарбамид (РТС) е предимно контролирана от единичен ген, който кодира рецептор за горчив вкус на езика. Индивиди, които могат да вкусят РТС, имат поне едно копие от доминантния алел (Т). Индивиди, които не могат да вкусят РТС, имат две копия от рецесивния алел (t).
Броят хора, които могат и не могат да го вкусят в две отделни човешки популации са показани в таблицата по-долу.
Популация 1
ФенотипБрой индивиди
Могат1848
Не могат352
Общо2200
Популация 2
ФенотипБрой индивиди
Общо1224
Не могат576
Общо1800
Ако двете популации са в равновесие Харди-Вайнбeрг, коя от следните графики показва правилните честоти на генотипа в популациите?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?