Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Равновесие на Харди-Вайнберг

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

При хората способността да вкусват химикала фенилтиокарбамид (РТС) е предимно контролирана от единичен ген, който кодира рецептор за горчив вкус на езика. Индивиди, които могат да вкусят РТС, имат поне едно копие от доминантния алел (Т). Индивиди, които не могат да вкусят РТС, имат две копия от рецесивния алел (t).
Броят хора, които могат и не могат да го вкусят в две отделни човешки популации са показани в таблицата по-долу.
Ако двете популации са в равновесие Харди-Вайнбeрг, коя от следните графики показва правилните честоти на генотипа в популациите?
Избери един отговор: