If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Други замърсители на атмосферата

Задача

При индустриални производства, в които се изгарят въглища или нефт при високи температури, в атмосферата се изпускат замърсители, които водят до образуването на киселинен дъжд. Диаграмата по-долу показва пример за това как няколко общности допринасят за образуване на киселинен дъжд и как са повлияни от него.
Четири общности са показани в рисунка на голяма област близо до индустриален център. Комини на мястото излъчват замърсяване в атмосферата. Стрелки показва, че замърсяването преминава към облаците, където вятърът го издухва отляво надясно. Общност А е близо до и вляво от индустриалния център. Общност В е пред мястото и сравнително надалеч. Общност С е близо до и вдясно от индустриалния център. Общност D също е вдясно от мястото, но по-надалеч от общност С.
Коя общност е най-вероятно да изпита ефектите на киселинния дъжд и защо?
Избери един отговор: