If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Парников ефект

Задача

Няколко фактора влияят върху това в колко голяма степен даден парников газ допринася за глобалното затопляне, както е показано в таблицата по-долу.
Потенциал за глобално затопляне (100 години)Време на пребиваване (години)Концентрация (ppmv)
Въглероден диоксид (COX2)\ce{(CO2)}15, minus, 200449
Метан (CHX4)\ce{(CH4)}2812, comma, 41, comma, 7, minus, 1, comma, 8
Диазотен оксид (NX2O)\ce{(N2O)}2651211, comma, 869
Трихлорофлуорометан (CFClX3)\ce{(CFCl3)}4, space, 750450, comma, 00022
Кой парников газ има най-висок потенциал за съхранение на енергия?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?