If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изчерпване на стратосферния озонов слой

Изчерпването на стратосферния озон е причинено от антропогенни фактори като хлорофлуоровъглеводородите и природни фактори като топенето на ледените кристали в атмосферата по време на антарктическата пролет. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В това видео ще говорим за молекулата на озона. Озонът е О3, или три кислородни атома, свързани по този начин – пунктирите показват, че понякога двойната връзка е от тази страна, а понякога е от тази. Може би си спомняш, че това са резонансни структури, или резонанс във връзките. Озонът има важно значение. Може и да ни защити, и да ни нарани. За да разберем това, ще разгледаме структурата на атмосферата. Тук се съдържат много интересни данни. Някои са важни за видеото, други – не, но те окуражавам да я разгледаш. Има всякакви готини неща като как температурата се повишава с височината Виждаме главните слоеве на атмосферата, сравняваме с Еверест и облаците. Виждаме, че имаме тропосфера и над нея е стратосферата. В стратосферата виждаме озоновия слой, който е на 10-20 мили над повърхността (16 - 32 километра). Озонът в тази част от атмосферата ни защитава. Как ни защитава? Слънцето, което смятаме за приятел, което е на 150 млн. километра от нас и без което животът е невъзможен – повечето енергия на планетата ни идва от Слънцето. Но ултравиолетовата светлина от Слънцето, ако не бъде блокирана или намалена, може да ни навреди. Тези високоенергийни честоти влияят на молекулите, по-точно на ДНК. Ако бърникаш в ДНК, се получават мутации и това води до рак. Можеш да си представиш, че ние, хората, и повечето организми, можем да се справим само с малко количество ултравиолетова светлина. Ако нямахме озонов слой, щеше да навлиза много УВ-светлина. Малка част от нея щеше да се абсорбира от различните слоеве на атмосферата, но точно озоновият слой ни защитава от УВ-лъчите. При отсъствието на озонов слой ще нараснат раковите заболявания, ще получаваме много повече УВ енергия. Интересен въпрос е как се е образувал озоновият слой. Не сме свикнали да виждаме кислорода в тази форма. По-голямата част от кислорода в атмосферата е под формата на молекулярен кислород с два атома, молекулата изглежда ето така. Оказва се, че УВ светлината всъщност помага за създаването на озона, който ни защитава от УВ светлина. Понеже О2 в присъствието на УВ се разпада и се превръща в озон. Причината за образуването на озона е наличието на много УВ-лъчи тук, които въздействат върху кислорода, издигнал се до стратосферата, и част от него се превръща в озон. Озонът е много активен химически и доста нетраен. Има кратък полуживот. По-нестабилен е от О2, затова трябва да го възстановяваме. Знаем, че определени химикали, които хората произвеждат, по-точно група вещества, наречени хлорофлуоровъглеводороди, които са просто вид въглеводороди – съдържат въглерод и водород, както и хлор и флуор. Тези вещества се произвеждат за различни цели, например за аерозолните спрейове. Но се оказва, че те разрушават озоновия слой. Те излизат от нашите дезодоранти, взаимодействат с озона и го разрушават, което не е хубаво. Пак повтарям, че това ни прави по-податливи на ракови заболявания. Дотук говорихме само за озона в стратосферата. Но се оказва, че озонът може да се образува и в по-ниските слоеве на атмосферата,, тук, където прекарваме живота си, в тропосферата. Наличието на озон в тропосферата е нещо лошо. За да разберем защо идва тук, отново трябва да разберем каква е ролята на човешката дейност. Отработените газове от автомобилите съдържат азотни оксиди, а също и електроцентралите, и когато те са в присъствието на УВ и летливи органични съединения – това са просто органични съединения, които се изпаряват бързо и повечето се получават предимно по естествен път – взаимодействите на ултравиолетовите лъчи и отработените газове от автомобилите, както и азотните оксиди (NO) от въглищните електроцентрали, се получава озон в приземните слоеве на атмосферата. Тъй като озонът е много активен химически, може да увреди живата тъкан, да увреди дихателната система, затова наличието на озон тук не е желано. Полезен е в горната част на атмосферата, вреден е в долната ѝ част. Ще приключим тук. Разбра за озона и виждаш, че същото нещо, което ни помага на едно място, може да ни навреди на друго. И точно това, от което той ни защитава, спомага за получаването му – ултравиолетовите лъчи.