Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Раздел 2: Популации

300 възможни точки за Майсторство
Майстор
Напреднал
Запознат
Пробвано
Незапочнато
Тест
Тест за раздела

За този раздел

Този раздел проучва зависимостите между различните биологични видове и промените в хабитата в течение на времето. Учи за видовете генералисти и видовете специалисти, К-селектирани и R-селектирани видове, оцеляване, носещ капацитет на средата, растеж на популацията, възрастова структура, плодовитост, динамика на човешката популация и модела на демографски преход.

Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 300 точки за Майсторство!