If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Растеж на популацията

Задача

Група изследователи следили размера на популация сойки присмехулки в течение на времето. Техните резултати са показани на графиката по-долу.
Графика на размера на популация, показан на оста у, с времето, показано на оста х, е разделена на четири вертикални отрязъка. Крива линия започва при началната точка на координатната система и се движи нагоре със стабилен наклон през част е. През част две наклонът се увеличава. В част три линията продължава да се движи стръмно нагоре, но наклонът започва да намалява, точно когато линията премине в част четири. В част четири линията стига до пик и после започва да се движи надолу с отрицателен наклон.
Коя част от графиката показва измиране в популацията, което би могло да се дължи на липса на храна или на места за гнездене?
Избери един отговор:
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?