If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 1: Живият свят: екосистеми и биоразнообразие

500 възможни точки за Майсторство

За този раздел

В този раздел Земята се разглежда като система от взаимосвързани компоненти, процеси и взаимоотношения. Учи за екосистемите, земните и водните биоми, естествените климатични промени, биогеохимичните цикли, преноса на енергия и биоразнообразието.

Какви неживи неща са важни за живота?
Повиши нивото си за тези умения и събери до 160 точки за Майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 240 точки за Майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 500 точки за Майсторство!