If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:2:59

Видео транскрипция

Казват ни: "Топка, прикрепена към нишка, се люлее в хоризонтална окръжност с постоянна бързина, както е показано по-долу. Нишката е под ъгъл тита спрямо хоризонталната. Кои стрелки показват всички сили върху топката? " Спри видеото и виж дали можеш да решиш това. Нека го направил заедно. Топката е прикрепена към нишка. И виси надолу. И мисля, че спокойно можем да кажем, че сме на някаква планета. И ако сме на някаква планета, определено ще имаш сила на гравитацията върху топката, нека начертая този вектор. Ще направя силата на гравитацията в оранжево. Да кажем, че изглежда ето така. Големината ѝ ще отбележим с главно F с индекс g, ето така. Кое не позволява на топката да ускори надолу? И кое задържа топката в равномерно кръгово движение? Отговорът и на двата въпроса е силата на опън във въжето. Помни, силата на опън е сила на дърпане. Въжето дърпа тази топка. И можем да кажем, че силата на опън може да изглежда ето така. Силата на опън. И ето така построихме диаграма на силите и веднага можем да отговорим на въпроса им. Какви са силите, които действат върху топката, кои стрелки ги показват? Има една надолу и друга в посоката на нишката. Ако разгледаш тези опции тук, ще кажеш, че е това тук. Но някои може да кажат: "Чакай малко. Няма ли някаква центростремителна сила, която поддържа кръговото движение на топката, която не я оставя да се движи в права линия? И, също така, няма ли някакъв вид сила, който противодейства на силата на гравитацията? " И отговорът е "да", но това са просто компоненти на силата на опън. Ако разгледаш компонентата х на силата на опън, ще направя това в синьо. Това е компонентата х на силата на опън. Ще я нарека F с индекс Tx, това е центростремителната сила, или големината на компонентата х на силата на опън е същото нещо като големината на центростремителната ни сила. Ако разгледаме компонентата у на силата на опън, компонентата у на силата на опън, тя противодейства на силата на гравитацията. Това тук, големината е F с индекс Ту и тази големина е същото нещо като големината на силата на гравитацията. Но вече отговорих е на въпроса. И просто поразсъждавахме още малко върху това, което се случва тук.
AP® е регистрирана търговска марка на College Board, които не са прегледали този ресурс.