If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Идентифициране на вектори на силата за махало: Решен пример

Решен пример за намиране на всички вектори на силата, действащи върху махало, което се движи по хоризонтална окръжност.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Казват ни: "Топка, прикрепена към нишка, се люлее в хоризонтална окръжност с постоянна бързина, както е показано по-долу. Нишката е под ъгъл тита спрямо хоризонталната. Кои стрелки показват всички сили върху топката? " Спри видеото и виж дали можеш да решиш това. Нека го направил заедно. Топката е прикрепена към нишка. И виси надолу. И мисля, че спокойно можем да кажем, че сме на някаква планета. И ако сме на някаква планета, определено ще имаш сила на гравитацията върху топката, нека начертая този вектор. Ще направя силата на гравитацията в оранжево. Да кажем, че изглежда ето така. Големината ѝ ще отбележим с главно F с индекс g, ето така. Кое не позволява на топката да ускори надолу? И кое задържа топката в равномерно кръгово движение? Отговорът и на двата въпроса е силата на опън във въжето. Помни, силата на опън е сила на дърпане. Въжето дърпа тази топка. И можем да кажем, че силата на опън може да изглежда ето така. Силата на опън. И ето така построихме диаграма на силите и веднага можем да отговорим на въпроса им. Какви са силите, които действат върху топката, кои стрелки ги показват? Има една надолу и друга в посоката на нишката. Ако разгледаш тези опции тук, ще кажеш, че е това тук. Но някои може да кажат: "Чакай малко. Няма ли някаква центростремителна сила, която поддържа кръговото движение на топката, която не я оставя да се движи в права линия? И, също така, няма ли някакъв вид сила, който противодейства на силата на гравитацията? " И отговорът е "да", но това са просто компоненти на силата на опън. Ако разгледаш компонентата х на силата на опън, ще направя това в синьо. Това е компонентата х на силата на опън. Ще я нарека F с индекс Tx, това е центростремителната сила, или големината на компонентата х на силата на опън е същото нещо като големината на центростремителната ни сила. Ако разгледаме компонентата у на силата на опън, компонентата у на силата на опън, тя противодейства на силата на гравитацията. Това тук, големината е F с индекс Ту и тази големина е същото нещо като големината на силата на гравитацията. Но вече отговорих е на въпроса. И просто поразсъждавахме още малко върху това, което се случва тук.