If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Използване на волтметри и амперметри за измерване на разликата в потенциала и тока

Задача

Един ученик иска да измери тока през резистор R2 за електрическата верига по-долу.
Къде ученикът трябва да свърже амперметър, за да измери тока през резистор R2?
Избери 2 от отговорите: