If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на закона на Кирхоф за възел от електрическа верига

Преговори ключови термини и умения, свързани със закона на Кирхоф за възел от електрическа верига.

Основни понятия

Възел

Пресечна точка на три или повече "пътя" в една ел. верига. Обикновено се представя с точка в схемата на веригата.
Фигура 1. Два възела, представени от точки, като пътищата на тока са подчертани.

Клон

Път, съединяващ два възела.
Фигура 2. Два клона в една верига, всеки подчертан в различен цвят.

Закон на Кирхоф за възел от електрическа верига

Законът на Кирхоф за възел от електрическа верига ни казва, че общият ток, навлизащ в един възел, е равен на общия ток, излизащ от възела. Това съответства на закона за запазване на заряда. Също така понякога се нарича първи закон на Кирхоф, закон на Кирхоф за тока, закон за възел от електрическа верига или закон за възела. Математически можем да го запишем като:
Iвх=Iизх
Възлите не могат да съхраняват ток и токът не може просто да изчезне в нищото, понеже зарядът се запазва. Следователно общото количество ток, протичащ през една верига, трябва да е постоянно.
Фигура 3: Законът на Кирхоф за възела казва, че токът на входа на възела, i1 и i2, трябва да е равен на тока на изхода от възела, i3 и i4.
За общия ток във Фигура 3 можем да запишем зависимостта между входящия и изходящия ток като:
Iвх=Iизхi1+i2=i3+i4
Например във Фигура 4 входящият ток във възела е равен на изходящия ток от възела.
Фигура 4: Токът на входа на възела е равен на тока на изхода от възела.
Входящият ток във възела е 3A. Има две разклонения на възела. Токът през резистор R2 е 2A, а токът през резистор R3 е 1A, така че можем да запишем:
iвх=iизх3A=1A+2A3A=3Aда!

Научи повече

За да провериш разбирането си и да усъвършенстваш тези концепции, виж упражнението за закона на Кирхоф за възела.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.