If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на закона на Кирхоф за единичния контур

Преговори ключови термини и умения, свързани със закона на Кирхоф за единичния контур, включително как да определиш разликата в електричния потенциал през краищата на един компонент.

Основни понятия

ТерминЗначение
Токов контурЗатворена верига, която започва и приключва в една и съща точка.

Закон на Кирхоф за токовия контур

Законът на Кирхоф за токовия контур гласи, че сборът на всички разлики в електричния потенциал е нула. Понякога се нарича също и закон на Кирхоф за напрежението или втори закон на Кирхоф. Това означава, че енергията, подадена от батерията, се използва от всички други компоненти в един токов контур, тъй като енергията не може да навлезе в или да излезе от една затворена верига. Законът е приложение на принципа за запазването на енергията спрямо разликата в електричния потенциал, delta, V.
Математически това може да бъде записано като:
\Sigma, delta, V, equals, 0

Как да определим разликата в електричния потенциал в краищата на компонент на ел.верига.

Например можем да използваме закона на Кирхоф за токовия контур, за да намерим неизвестна разлика в електричния потенциал в краищата на резистор (Фигура 1).
Фигура 1: Верига с два резистора, R, start subscript, 1, end subscript и R, start subscript, 2, end subscript. V, start subscript, 2, end subscript е неизвестно.
Да изберем началната точка да е при батерията и да преминем по токовия контур, докато не стигнем обратно до същата точка.
Увеличението на електричния потенциал през батерията е \epsilon. През R, start subscript, 1, end subscript има намаление (пад) на електричния потенциал от V, start subscript, 1, end subscript. Не знаем намалението (пада) на електричния потенциал V, start subscript, 2, end subscript през R, start subscript, 2, end subscript.
Сега можем да използваме правилото за токовия контур, за да намерим V, start subscript, 2, end subscript чрез V, start subscript, 1, end subscript и \epsilon:
ΣΔV=0V1V2+ϵ=0V2=ϵV1\begin{aligned}\Sigma \Delta V &= 0 \\\\ -V_1 - V_2 + \epsilon &= 0 \\\\ V_2&=\epsilon-V_1\end{aligned}

Научи повече

За да провериш наученото от теб и да задълбочиш придобитите знания, виж нашите упражнения:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.