If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Сравняване на електрична сила и гравитационна сила

Задача

Два протона са поставени близо един до друг. Единият протон прилага и електрична сила F, start subscript, E, end subscript, и гравитационна сила F, start subscript, G, end subscript върху другия протон.
Какви са големината и посоката на F, start subscript, E, end subscript в сравнение с F, start subscript, G, end subscript ?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?