If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на електричен заряд

Преговор на ключови термини и умения, свързани с електричен заряд, включително как да изчислим сумарния заряд.

Основни понятия

ТерминЗначение
Елементарен заряд (e)Най-малката възможна единица заряд. Равна на заряда на един протон или големината на заряда на един електрон, който е 1, comma, 6, times, 10, start superscript, minus, 19, end superscript, start text, C, end text. Също наречен електронен заряд. Понякога се използва символа q, start subscript, e, end subscript.
Сумарен зарядСбор от зарядите на едно тяло.
Кулон (C)Международна мерна единица за електричен заряд. Количеството заряд, прехвърлено за 1, start text, s, end text от ток от 1, start text, A, end text.

Как да изчислим сумарния заряд

Има два вида електричен заряд, положителен и отрицателен. На атомно ниво протоните са положително заредени, а електроните са отрицателно заредени.
Въпреки че масата на един протон е много по-голяма от тази на един електрон, големините на зарядите им са равни.
Ако едно тяло има повече протони, отколкото електрони, тогава сумарният заряд на тялото е положителен. Ако има повече електрони от протони, тогава сумарният заряд на тялото е отрицателен. Ако има равен брой протони и електрони, тогава тялото е електронеутрално.
Когато зарядът се прехвърля между телата, се движат само електроните. Един електрон не може да бъде разделен на части, така че зарядът винаги се променя в кратни на елементарния заряд. Това свойство на електроните означава, че зарядът се квантува и зарядът на всяко тяло трябва да е цяло кратно на елементарния заряд. Зарядът на едно тяло може да е 0, e, comma, 1, e, comma, minus, 1, e, comma, 2, e, т.н., но не и start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, e, comma, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, e, т.н.

Научи повече

За по-задълбочени обяснения за електричния заряд, виж видеото ми трибоелектричен ефект и заряд.
За да провериш разбирането си и да усъвършенстваш тези концепции, виж упражнението за окачествяване на експериментални данни.