If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Окачествяване на заряд в експериментални данни

Задача

Екип физици по частиците опитват да калибрират детекторния си апарат. За да проверят уреда си, те поставят на графика броя засечени частици като функция на заряда на частицата, където e е големината на заряда на един електрон.
Стълбовидна диаграма, която показва броя частици на оста у и заряда на оста х. Оста х е отбелязана с увеличения 1е, 2е, 3е и 4е. Засечените ядра имат заряди, групирани около 0,5е, 1,5е, 2,5е и 3,5е. Броят засечени частици за всеки заряд е приблизително равен.
Въз основа на графиката, трябва ли физиците да се притесняват за уреда си и поради каква причина?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?