If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Сили и закони на Нютон за движението

0

Възможни точки за Майсторство
Този урок разглежда различни видове сили и как се чертае диаграма на силите, за да се представят силите, действащи върху едно тяло.
Първият закон на Нютон, също наречен закон за инерцията, гласи, че трябва да има сумарна външна сила върху едно тяло, за да има каквато и да е промяна в скоростта.
Третият закон на Нютон ни казва, че силите винаги са по двойки. Например, ако Земята те притегля надолу, ти също привличаш Земята нагоре със сила с равна големина и противоположна посока.
Понякога силите са приложени под ъгъл. Можем да използваме тригонометрия, за да анализираме поотделно компонентите на силата по координатните оси.
Какви сили действат върху теб, когато се пързаляш надолу по рампа без триене? В този урок ще научим как да анализираме движението на едно тяло върху наклонена равнина.
Какво не позволява на една паркирана кола да се плъзне надолу по наклон? Този урок разглежда какво се случва, когато включим силите на триене в покой и триене при движение между две тела.
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 600 точки за Майсторство!

За този урок

Нека научим какво е сила и как Нютон променил възгледите на света за това как работи реалността.
AP® е регистрирана търговска марка на College Board, които не са прегледали този ресурс.