If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на движение по наклонена равнина

Преговори ключовите концепции и умения за движение по наклонена равнина, включително как да запишеш втория закон на Нютон за успоредни и перпендикулярни на наклона сили. 

Основни понятия

Термин (символ)Значение
Наклонена равнинаНаклонена повърхност, понякога наричана рампа или наклон.

Как да запишем втория закон на Нютон за сили върху наклонена равнина

1) Чертаем диаграма на силите за тялото (виж Фигура 3). Запомни, че трябва да завъртиш координатните оси така, че да са подравнени с наклона (виж Фигура 1 по-долу).
Ако има ускорение, то обикновено ще е по успоредната ос (отбелязана с ) на наклона.
Перпендикулярната ос (отбелязана с ) обикновено няма ускорение и a=0.
Фигура 1. Завъртане на осите, за да съвпаднат с рампа под ъгъл θ.
2) Записваме формулата за втория закон на Нютон в интересуващата ни посока.
ma=ΣF ИЛИ ma=ΣF
Уравнението за перпендикулярната посока се опростява, понеже a=0:
m(0)=ΣF0=ΣF
3) Заместване сбора на всички сили, действащи в интересуващата ни посока ( или ) за ΣF. Използвай диаграмата на силите, за да идентифицираш кои сили действат с интересуващата ни посока.
Понякога една сила е напълно подравнена в успоредната или перпендикулярната посока като нормалната сила и триенето.
Някои сили имат компоненти и в успоредната, и в перпендикулярната посока, като силата на гравитацията. В този случай силата трябва да бъде разделена на успоредни и перпендикулярни компоненти (виж фигура 2 по-долу) за заместване в уравненията за сумарната сила.
Фигура 2. Тяло върху наклонена равнина под ъгъл θ има успоредни и перпендикулярни на наклона компоненти на теглото Fg.
Успоредните и перпендикулярни компоненти на теглото са (фигура 2):
Fg=FgcosθFg=Fgsinθ

Чести грешки и погрешни разбирания

Хората забравят посоките на силата. Диаграмата по-долу показва силите върху тяло, намиращо се в покой върху наклонена равнина.
Фигура 3. Посоката на силите за тяло на наклон.
  • Теглото Fg е право надолу.
  • Нормална сила FN действа нагоре перпендикулярно на наклона.
  • Триене Ff действа успоредно на наклона.

Научи повече

За да видиш решен пример за тяло, плъзгащо се надолу по рампа, гледай нашето видео за лед, ускоряващ надолу по наклон.
За да провериш разбирането си и да усъвършенстваш тези концепции, виж упражненията за сили и наклонени равнини.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.