If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на въведението в сили и диаграми на силите

Преговор на ключови концепции и умения за силите, включително как се чертаят диаграми на силите.

Основни понятия

ТерминЗначение
СилаБутане или дърпане на тяло, обикновено носи символа F. Има международни мерни единици Нютони (N) или kg ms2.
Контактна силаСила, която изисква контакт между телата. Примери са сила на опън, нормална сила и триене.
Сила, действаща на голямо разстояниеСила, на която не ѝ е нужен контакт между телата. Един пример е силата на гравитацията (тегло).
Диаграма на силитеДиаграма, която показва силите, действащи върху едно тяло. Тялото се представя с точка, а силите се чертаят като стрелки, сочещи навън от точката.

Видове сили

Сила (символ)Вид силаОписание
Тегло (Fg или W)На дълго разстояниеСила от гравитацията, действаща на тяло с маса. Понякога наричана сила на гравитацията. Винаги дърпа към Земята (надолу).
Сила на опън (FT или T)Контактна силаСила от нещо, което дърпа едно тяло. Може да е причинена от нишка, въже, верига, корда, кабел или жица. Дърпа тялото по посока на въжето.
Нормална сила (FN или N)Контактна силаСила между две тела, когато се докоснат. Тласка перпендикулярно на повърхността на тялото.
Триене (Ff или f)Контактна силаСила, съпротивляваща се на плъзгането между две повърхности. Действа успоредно на контактната повърхност и в посока, противоположна на плъзгането.

Как да направим диаграма на силите

  1. Започваме като идентифицираме контактните сили. Да видим до какво се докосва тялото, като го очертаем (виж Фигура 1 по-долу). Поставяме точка там, където нещо докосва очертанията; където има точка, трябва да има поне една контактна сила. Чертаем вектори на силите в точките на контакт, за да представим как те бутат или дърпат тялото (включително правилната посока).
    Фигура 1. Идентификация на контактна сила за парче сирене в покой, разположено на рампа.
  2. След като сме идентифицирали контактните сили, поставяме точка, за да представим тялото, което ни интересува (виж Фигура 2 по-долу). Искаме да намерим само сили, действащи върху тялото, а не сили, които тялото прилага върху други тела.
  3. Чертаем координатна система и отбелязваме положителните посоки. Ако тялото е на наклон, подравняваме осите с наклона.
  4. Чертаем контактните сили върху точката със стрелка, която сочи навън от точката. Уверяваме се, че дължините на стрелките са относитело пропорционални една на друга. Надписваме всички сили.
  5. Чертаем и надписваме сили, действащи на голямо разстояние. Това обикновено ще е тегло, освен ако нямаме електричен заряд или магнетизъм.
  6. Чертаем и надписваме вектора на ускорение встрани от точката - - да не докосва точката. Ако няма ускорение, пишем a=0.
Ето един пример за диаграма на силите, действащи на парче сирене в състояние на покой, разположено върху кухненски плот (виж Фигура 2 по-долу). Гравитацията дърпа надолу масата на сиренето с тегло (W) и плотът бута нагоре върху сиренето с нормална сила (N). Тъй като няма въжета и сиренето "не се опитва" да се пързаля, няма сили на опън или триене.
Фигура 2. Диаграмата на силите за парче сирене в покой, разположено върху кухненски плот, има нормална сила N нагоре, тегло W надолу и няма ускорение.

Чести грешки и погрешни разбирания

  1. Понякога хората чертаят силите, с които тялото действа върху други неща. Искаме да начертаем само силите, които бутат или дърпат нашето тяло. Фокусираме се само върху това, което се случва с интересуващото ни тяло.
  2. Понякога хората забравят посоките на различните видове сили. Теглото е винаги надолу, триенето е винаги успоредно на контактната повърхност, нормалната сила е винаги перпендикулярна на контактната повърхност, а силата на опън само дърпа.

Научи повече

За да провериш разбирането си и да усъвършенстваш тези концепции, виж упражнението за диаграми на силата.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.