Основно съдържание

Линеен импулс на тяло и сблъсъци

За този урок

Импулсът обвързва скоростта и масата в една величина. Може би не е очевидно защо това е полезно, но импулсът има готиното свойство да не променя общото си количество. Това се казва съхранение (запазване) на импулса и можем да го използваме, за да анализираме сблъсъци и други взаимодействия. Бам!
AP® is a registered trademark of the College Board, which has not reviewed this resource.