Основно съдържание

Какво представлява графиката на скоростта като функция на времето?

Как да анализираш графики, които показват връзката между скорост и време, и ускорение и преместване.