If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Средна скорост при промяна на посоката: текстови задачи

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Както е показано във фигурата по-долу, Луис върви бързо към камиона си, като изминава 40, start text, m, end text. Забелязва, че е забравил обувките си и се връща обратно вкъщи. Общото му време за придвижване е 60, start text, s, end text.
Долната част на диаграмата е зелена. В лявата страна има синя къща с червен покрив. В дясната страна има син камион. Между къщата и камиона има черна фигурка. Сива пунктирана стрелка, отбелязана с "40 m", сочи наляво от камиона към къщата. Сива пунктирана стрелка, отбелязана с "40 m", сочи надясно от къщата към камиона.
Каква е средната скорост на Луис през периода от 60, start text, s, end text?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, end fraction
Каква е средната бързина на Луис през периода от 60, start text, s, end text?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, end fraction
Отговори като използваш координатна система, при която надясно е положителната посока.
Закръгли отговора си до две значими цифри.
Заседна ли?
Заседна ли?