If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Средна скорост в една посока: текстови задачи

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Грант пробягва 50, start text, m, end text надясно със средна скорост от 3, comma, 0, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, end fraction.
Колко секунди е бягал Грант?
Отговори, като използваш координатна система, в която положителната посока е надясно.
Закръгли отговора си до две значещи цифри.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
start text, s, end text
Заседна ли?
Заседна ли?