If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Въведение в разстояние и преместване

Въведение в разликата между изминато разстояние и преместване. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да кажем, че имаме овца и тя е гладна. Това е овцата ми. Най-добрата ми бърза рисунка на овца. И тя просто върви там, където има трева, където намери вкусна трева. И в преследване на вкусна трева тя първо изминава 10 километра на изток, 10 километра на изток, а после завива надясно и изминава 5 километра на юг, 5 километра на юг, а после отново завива надясно и изминава 10 километра на запад, 10 километра на запад. Въпросът ми е колко надалеч е отишла тази овца. Спри видеото и опитай да откриеш това. Колко далеч е отишла овцата? Добре, да опитаме да отговорим на това заедно и това е малко сложен въпрос, понеже в зависимост от това как интерпретираш идеята за изминатото от нещо разстояние може да има два верни отговора. Единият отговор е ако отговориш на въпроса какво е общото изминато разстояние. Да запиша това. Това е важна концепция. Изминато разстояние. И това ще е общата дължина на изминатото разстояние, или общата дължина на пътя. Изминатото разстояние в тази ситуация ще е 10 километра плюс 5 километра плюс 10 километра, което ще ни даде 25 километра. Това ще е 25 километра. Някои от вас може да казаха, че овцата е изминала 25 километра. Ако това намери, значи изчисли общото изминато разстояние. А някои от вас може би казаха: "Чакай малко. Преди овцата беше тук, а сега идва ето тук, в края на "пътуването" си е тук. Така че промяната в позицията... ще е изминала сумарно 5 километра на юг. От тази точка до тази точка са 5 километра на юг." Няма значение какво направи по пътя, какъв беше пътят. В крайна сметка се озовава на пет километра южно от мястото, на което започна, и това също е валиден начин да кажем колко надалеч е отишла и тази идея е известна като преместване. В тази ситуация преместването ще е 5 километра на юг. Спри това видео. Какво мислиш е определението, или разликата, между това да кажем "изминатото от нещо разстояние" и "преместването" му? Както споменахме, изминатото от нещо разстояние е цялата измината дължина. Това е целият път и това никога няма да е отрицателно. Можеш да изминеш 0 километра, но стига позицията ти да продължава да се променя, това само ще се увеличи, понеже това е общата дължина на пътя ти. Преместването ти е промяната в позицията и тъй като е промяна в позицията не само ще кажем, че е 5 километра, а и ще кажем в каква посока. Позицията на овцата се е променила с 5 километра на юг. Да запиша това. Това е общата дължина на пътя. Общата дължина на пътя е изминатото разстояние, докато преместването е промяната в позицията.